Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (51):

Sejmowe przemówienie Prezesa NIK - ustawa o NIK

Sejmowe przemówienie Prezesa Jacka Jezierskiego w sprawie nowelizacji ustawy o NIK.

Panie Marszałku, Wysoki Sejmie!

Chciałbym wyrazić swój niepokój wobec niektórych przepisów zaproponowanych przy okazji nowelizacji ustawy o NIK. Uważam, że propozycje te mogą zdestabilizować pracę Najwyższej Izby Kontroli i doprowadzić do znaczącego pogorszenia jakości kontroli państwowej. Ucierpi na tym Sejm otrzymując mniej rzetelne wyniki kontroli, ale ucierpią też obywatele, dla których informacje Izby są istotnym źródłem wiedzy o państwie. Nowelizacja ustawy zawiera także szereg ważnych i koniecznych zmian, które nie budzą kontrowersji, dlatego tak istotnym staje się jej poprawienie, by mogła stanowić mocny fundament kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: Sejmowe przemówienie Prezesa NIK - ustawa o NIK

Przeczytaj treść ponownie