Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (54):

NIK pomaga dzieciom z Polski i Ukrainy

Czterdzieścioro dwoje dzieci z Polski i Ukrainy odpoczywało w wakacje w ośrodku szkoleniowym Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Jacek Jezierski już po raz kolejny udostępnił młodzieży centrum edukacyjne inspektorów NIK. – Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony przez młodych Polaków i Ukraińców czas przyniesie kiedyś piękne owoce – mówi Marek Chodkiewicz, Dyrektor Generalny Izby.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga dzieciom z Polski i Ukrainy

NIK ocenia budżet państwa

Jacek Jezierski, prezes NIK przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwalę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2011. Oceniając pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2011 roku oraz rozpoczęte reformy systemowe, Kolegium NIK uznało, że podjęte przez rząd działania, choć idą w dobrym kierunku, to wciąż są niewystarczające do rozwiązania występujących problemów. Dlatego też dalsze reformowanie finansów publicznych powinno być kontynuowane.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet państwa

Ocena budżetu państwa

Prezes NIK Jacek Jezierski przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Ogólna ocena wykonania budżetu jest pozytywna, NIK zwraca jednak uwagę na zaostrzanie się problemów związanych z narastaniem nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: Ocena budżetu państwa

Sejmowe przemówienie Prezesa NIK - ustawa o NIK

Sejmowe przemówienie Prezesa Jacka Jezierskiego w sprawie nowelizacji ustawy o NIK.

Panie Marszałku, Wysoki Sejmie!

Chciałbym wyrazić swój niepokój wobec niektórych przepisów zaproponowanych przy okazji nowelizacji ustawy o NIK. Uważam, że propozycje te mogą zdestabilizować pracę Najwyższej Izby Kontroli i doprowadzić do znaczącego pogorszenia jakości kontroli państwowej. Ucierpi na tym Sejm otrzymując mniej rzetelne wyniki kontroli, ale ucierpią też obywatele, dla których informacje Izby są istotnym źródłem wiedzy o państwie. Nowelizacja ustawy zawiera także szereg ważnych i koniecznych zmian, które nie budzą kontrowersji, dlatego tak istotnym staje się jej poprawienie, by mogła stanowić mocny fundament kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: Sejmowe przemówienie Prezesa NIK - ustawa o NIK

Przeczytaj treść ponownie