Wyszukane artykuły - "programy rządowe"


Artykuły (7):

NIK o ochronie przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

W dorzeczu Odry wciąż może powtórzyć się tragedia z 1997 lub 2010 roku. „Program dla Odry 2006” jest realizowany ze znacznymi opóźnieniami. To, co już zbudowano lub zmodernizowano, nie chroni wystarczająco przed powodziami. Fatalny jest stan 1/3 wałów, a od ostatniej kontroli NIK w 2007 r. niewiele się zmieniło.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

NIK o realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w pierwszych trzech latach jego funkcjonowania (2007-2009). Skontrolowano Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucje Zarządzające i Pośredniczące odpowiedzialne za monitorowanie i zarządzanie Programem, oraz 20 jednostek w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

NIK o Orlikach

Rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012” wkracza w końcową fazę. Już widać, że wybudowanie Orlików zapewniło dzieciom i młodzieży możliwość aktywnej rekreacji w warunkach niedostępnych wcześniej w wielu małych gminach. Kontrola NIK ujawniła jednak, że podczas powstawania boisk doszło do całego szeregu nieprawidłowości. Dlatego w najbliższym czasie kontrolerzy NIK wkroczą do Ministerstwa Sportu i Turystyki, aby przyjrzeć się działaniom kolejnych ministrów, odpowiadających za program Orlików.

więcej treści z artykułu: NIK o Orlikach

NIK o Oświęcimskim Programie Rządowym

Czternaście lat pracy i sto milionów zł nie wystarczyły, by teren wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau został uporządkowany. Wszystko wskazuje na to, że kolejny etap Oświęcimskiego Programu Rządowego, którego celem jest zapewnienie należnej czci miejscu upamiętniającemu masową zagładę Żydów oraz męczeństwo innych Narodów, zakończy się fiaskiem.

więcej treści z artykułu: NIK o Oświęcimskim Programie Rządowym

Ochrona brzegów morskich

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność administracji morskiej podczas pięciu pierwszych lat wdrażania "Programu ochrony brzegów morskich" (2004-2008). Bez zmian w ustawie, dotyczących sposobu finansowania Programu, oraz bez aktywniejszego pozyskiwania środków unijnych, realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną brzegów morskich może się nie powieść.

więcej treści z artykułu: Ochrona brzegów morskich

Składowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest

Samorządy w Lubelskiem zbyt wolno usuwają azbest. Dotychczas usunięto zaledwie 0,3 proc. wyrobów zawierających azbest. NIK oblicza, że jeśli działoby się to w tempie zaobserwowanym na Lubelszczyźnie, to azbest w Polsce będzie obecny jeszcze przez 568 lat - aż do roku 2576. Urzędy nie mają wiedzy o ilości azbestu na swoim terenie. Opierają się głównie na danych szacunkowych.

więcej treści z artykułu: Składowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przeczytaj treść ponownie