Wyszukane artykuły - "przeciwdziałanie powodziom"


Artykuły (23):

Kolegium NIK o melioracjach wodnych

Straty, które wyrządzają powodzie, sięgają miliardów złotych. O roli i znaczeniu melioracji wodnych, m.in. w systemie ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody, dyskutowali na posiedzeniu seminaryjnym Kolegium Najwyższej Izby Kontroli eksperci i zaproszeni goście.

więcej treści z artykułu: Kolegium NIK o melioracjach wodnych

NIK o inwestycjach przeciwpowodziowych

Przez opieszałość urzędników oraz cięcia budżetowe opóźnia się realizacja kluczowych inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce. Strategiczny zbiornik wodny Świnna Poręba nie powstanie w zaplanowanym terminie, a rozpoczęty w 2007 r. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry do zakończenia kontroli NIK nie wkroczył w fazę prac budowlanych.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach przeciwpowodziowych

NIK o ochronie przeciwpowodziowej

Straty wyrządzane przez powodzie stale się zwiększają. W ciągu ostatnich trzech lat tylko w województwie małopolskim i świętokrzyskim wyniosły one blisko miliard złotych. Mimo to nadal zaniedbywane są kontrole wałów przeciwpowodziowych oraz konserwacje i utrzymanie strumieni, potoków i przydrożnych rowów. Każda następna powódź może wywołać duże straty - ostrzega NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej

Przeczytaj treść ponownie