Wyszukane artykuły - "przeciwdziałanie powodziom"


Artykuły (23):

NIK o realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 roku

20 lat po powodzi tysiąclecia Wrocław nadal nie jest przygotowany na tak niszczycielski żywioł. Pomimo postępów w realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej Odry, wciąż nie dostosowano w pełni doliny Widawy do bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej w obrębie Wrocławia, a przewidywany termin zakończenia kluczowej inwestycji tego Projektu - Zbiornika Racibórz - planowany jest na koniec 2019 r.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 roku

NIK o inwestowaniu na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu nie stworzyli odpowiednich warunków do inwestowania na terenach zagrożonych powodzią. W szczególności chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, ale też równe traktowanie inwestorów. W ocenie NIK nawet niewielkie – w skali działalności gminy – błędy i zaniechania urzędników miejskich, mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla lokalnej społeczności.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestowaniu na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim

NIK o realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Zadania Programu wykonywane były zgodnie z przyjętymi priorytetami i założeniami. NIK ma jednakże poważne zastrzeżenia do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową w regionie górnej Wisły już po uchyleniu Programu, w szczególności chodzi o realizację i utrzymanie budowli przeciwpowodziowych. Za to zadanie odpowiada wiele różnych podmiotów, ale ich działania nie są ze sobą w żaden sposób skoordynowane. Izba zauważa także, że gospodarka wodna jest permanentnie niedoinwestowana, choć straty powodziowe szacuje się w miliardach złotych. Brak zdecydowanych działań w celu uregulowania tych kwestii może przyczynić się do zwiększenia zagrożenia powodziowego.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

Pomimo postępów w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry całe przedsięwzięcie hamowane jest przez opóźnioną budowę Zbiornika Racibórz. Do czasu zakończenia tej inwestycji oczekiwane zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Odry od Raciborza do Wrocławia nie zostanie osiągnięte. Tymczasem po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą Zbiornika Racibórz termin zakończenia tego kluczowego dla Projektu zadania coraz bardziej się oddala. Z powodu opóźnień Projekt staje się coraz droższy, a budżet państwa musi pokrywać rosnące koszty.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

NIK o ochronie przeciwpowodziowej Żuław

Poprawa stanu technicznego obiektów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Żuławach zwiększyła zabezpieczenie tego obszaru przed powodzią. NIK dobrze ocenia przede wszystkim wykonanie pierwszego etapu Programu Żuławskiego, którego realizację zaplanowano do 2030 roku. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej nie oznacza całkowitego wyeliminowania ryzyka powodziowego. Konieczne jest podejmowanie stałych wysiłków pozwalających na wykluczenie tego zagrożenia. Jest to szczególnie ważne w obliczu prognozowanych zmian klimatycznych, które w przyszłości mogą spowodować wzrost ryzyka powodziowego.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie przeciwpowodziowej Żuław

NIK o opóźnieniu budowy Zbiornika Racibórz

Już w 2014 r. NIK zwracała uwagę na poważne zagrożenia terminowego zakończenia realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dla Odry.

więcej treści z artykułu: NIK o opóźnieniu budowy Zbiornika Racibórz

NIK o infrastrukturze przeciwpowodziowej na Podkarpaciu

Infrastruktura przeciwpowodziowa na Podkarpaciu jest w coraz gorszym stanie technicznym i nie chroni wystarczająco przed powodzią. Wały przeciwpowodziowe często nie spełniają swojej funkcji, a każda kolejna powódź ujawnia ich kolejne usterki. Pod koniec 2014 r. pilnej modernizacji wymagało 65 proc. długości wałów.

więcej treści z artykułu: NIK o infrastrukturze przeciwpowodziowej na Podkarpaciu

NIK o ograniczaniu skutków susz i powodzi przez projekty małej retencji

Samorządy województw śląskiego i małopolskiego nie wiedziały, które obszary na ich terenie są zagrożone powodzią i suszą, przygotowane programy małej retencji były od lat nieaktualne, a ich realizacja opóźniona. Tym samym nie można było należycie wykorzystać skutecznego narzędzia, jakim jest mała retencja do walki ze skutkami długotrwałych susz i powodzi. O wiele lepiej poradziły sobie z tą problematyką Lasy Państwowe, które dzięki przeprowadzonym inwestycjom zwiększyły pojemność retencyjną zarządzanych obszarów.

więcej treści z artykułu: NIK o ograniczaniu skutków susz i powodzi przez projekty małej retencji

NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej dla Odry okazał się zbyt trudny do zakończenia w pierwotnym terminie. Z uwagi na problemy związane z kluczowymi inwestycjami: Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego i budową Zbiornika Racibórz (które miały zostać oddane do użytku już w 2008 r. i w 2011 r.), w ocenie NIK, zagrożony jest nawet kolejny termin zakończenia Projektu – grudzień 2017. W konsekwencji powstałych opóźnień wykonane dotychczas prace ani nie chronią przed skutkami wezbrań podobnych do tych z lipca 1997 r., ani nie eliminują ryzyka skutków powodzi o skali takiej jak w 2010 r.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej

Polska i Ukraina: kontrole dotyczące klęsk żywiołowych

W Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli a jej ukraińskim odpowiednikiem - Izbą Obrachunkową. Porozumienie, które podpisali w imieniu NIK Prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz w imieniu Izby Obrachunkowej Ukrainy Roman Maguta, umożliwi m.in. zorganizowanie szkoleń oraz prowadzenie wspólnych kontroli.

więcej treści z artykułu: Polska i Ukraina: kontrole dotyczące klęsk żywiołowych

Przeczytaj treść ponownie