Wyszukane artykuły - "przedszkola"


Artykuły (8):

NIK o opiece przedszkolnej w województwie świętokrzyskim

Gminy w województwie świętokrzyskim nie zagwarantowały na rok szkolny 2016/2017 miejsc w przedszkolach dla wszystkich trzylatków. W skontrolowanych gminach zabrakło miejsc dla prawie 200 dzieci w tym wieku, bo pierwszeństwo miały starsze przedszkolaki, a także sześciolatki, które po odroczeniu o rok edukacji szkolnej, mogły zostać w przedszkolu. Jednak w części gmin władze samorządowe wprowadzały, niezgodne z prawem, zasady rekrutacji ograniczające prawo dzieci sześcioletnich do kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dodatkowo rodzicom dzieci cztero- i pięcioletnich, które obowiązkowo należało przyjąć do przedszkoli, nie wszędzie zapewniono dogodną dla rodziców dostępność opieki. Dzieci kierowano do placówek oddalonych o wiele kilometrów, proponowano opiekę tylko do południa lub na „drugą zmianę”, czyli tylko po południu.

więcej treści z artykułu: NIK o opiece przedszkolnej w województwie świętokrzyskim

NIK o opiece przedszkolnej na Podlasiu

Na Podlasiu istnieje realne zagrożenie związane z zapewnieniem miejsc w przedszkolach wszystkim uprawnionym dzieciom. Istniejąca baza nie pomieści jednocześnie czterech pełnych roczników maluchów. Dlatego NIK zaleca samorządom zintensyfikowanie działań na rzecz zapewnienia opieki tym dzieciom i stałej analizy potrzeb, uwzględniającej tendencje demograficzne i oczekiwania rodziców. Pilnych zmian wymaga także sposób naboru do przedszkoli, bo w dotychczasowym Izba wskazała poważne nieprawidłowości.

więcej treści z artykułu: NIK o opiece przedszkolnej na Podlasiu

NIK o finansowaniu przedszkoli przez gminy

Objęte kontrolą NIK przedszkola publiczne i niepubliczne zapewniały przedszkolakom odpowiednie warunki do osiągania gotowości szkolnej. Placówki te miały wykwalifikowaną kadrę, odpowiednio przystosowane sale i sprzęt dydaktyczny. W ocenie NIK niepokojącym sygnałem może być ograniczenie w niektórych gminach wymiaru zajęć dodatkowych, jednak Izba wskazuje przede wszystkim na pierwsze pozytywne efekty programu "Przedszkole za złotówkę": obniżenie opłat w przedszkolach publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o finansowaniu przedszkoli przez gminy

Jak i za ile działają przedszkola [panel ekspertów]

NIK przyjrzy się funkcjonowaniu przedszkoli w Polsce. Celem kontroli NIK będzie ocena finansowania przez gminy działalności przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz efektów wykorzystania środków budżetowych.

więcej treści z artykułu: Jak i za ile działają przedszkola [panel ekspertów]

Czy szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

W NIK powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Izba stwierdziła, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Wiele z tych nieprawidłowości zostało usuniętych w trakcie kontroli. Pozostałe nie mają charakteru definitywnie uniemożliwiającego objęcie 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym.

więcej treści z artykułu: Czy szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

Dlaczego tak wielu rodziców nie może znaleźć przedszkola dla swoich dzieci? Czy polskiej młodzieży grozi plaga otyłości? Jak wygląda stan przygotowań do EURO 2012? O najważniejszych kontrolach przeprowadzonych w 2011 r. przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego opowiada dyr. Grzegorz Buczyński.

więcej treści z artykułu: Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

NIK o przedszkolach

Rośnie liczba dzieci, które nie są przyjmowane do przedszkoli. Placówki, w których brakuje miejsc, próbują samodzielnie rozwiązać problem i przyjmują więcej dzieci, niż pozwalają im na to przepisy. Jednak przepełnione grupy ograniczają możliwości rozwoju przedszkolaków i mogą stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

więcej treści z artykułu: NIK o przedszkolach

Przeczytaj treść ponownie