Wyszukane artykuły - "rolnictwo"


Artykuły (40):

NIK o ochronie gruntów rolnych skarbu państwa

Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie takich praktyk.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie gruntów rolnych skarbu państwa

NIK o ośrodkach doradztwa rolniczego

Aż 80 proc. rolników, którzy zdecydowali się skorzystać z porad wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, jest usatysfakcjonowana ich poziomem i jakością – wynika z badania NIK. Jednak większość rolników nie korzysta z doradztwa. Często jako powód rezygnacji podają zbyt niską jakość oferty doradczej oraz niewystarczające przygotowanie merytoryczne kadry. Specjalistyczna, indywidualnie opracowana oferta istotna jest szczególnie w przypadku nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie gospodarstw. NIK zaleca przeprowadzenie standaryzacji działalności ośrodków wojewódzkich tak, aby w całym kraju usługi doradcze spełniały potrzeby różnych odbiorców.

więcej treści z artykułu: NIK o ośrodkach doradztwa rolniczego

Czy Polska jest przygotowana do walki z zabójczą chorobą świń?

Afrykański pomór świń doprowadził w kilku krajach do całkowitego upadku hodowli trzody chlewnej. W kilku innych zupełnie ją przemodelował. Są państwa, które walczyły z wirusem nawet 30 lat. W innych poradzono sobie z nim w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Którą drogą pójdzie Polska, jeśli choroba pojawi się w naszych granicach? Dyskusję na ten temat podjęli urzędnicy, profesorowie, eksperci oraz hodowcy, którzy spotkali się w siedzibie NIK.

więcej treści z artykułu: Czy Polska jest przygotowana do walki z zabójczą chorobą świń?

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców do składania informacji o posiadanych gruntach.

więcej treści z artykułu: NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

Spór o przemysłowe fermy zwierząt

Czy wielkoprzemysłowe fermy zwierząt przynoszą społeczeństwu więcej korzyści czy strat? Jaki mają wpływ na środowisko? Czy działają z poszanowaniem prawa? Jak bardzo bywają uciążliwe dla okolicznych mieszkańców? NIK planuje ogólnopolską kontrolę działalności ferm i wsłuchuje się w głosy ekspertów.

więcej treści z artykułu: Spór o przemysłowe fermy zwierząt

NIK o zwalczaniu salmonelli w stadach kur

Programy zwalczania salmonelli w Polsce nie przynoszą pożądanych efektów. Odsetek zakażonych stad kur jest wciąż wyższy od poziomu określonego w przepisach unijnych. To zagraża zdrowiu ludzi i ma znaczenie dla pozycji kraju w eksporcie produktów drobiowych.

więcej treści z artykułu: NIK o zwalczaniu salmonelli w stadach kur

NIK o funkcjonowaniu KRUS

Urzędnicy KRUS tylko sporadycznie sprawdzają, czy ubezpieczeni prowadzą działalność rolniczą. Nie pozyskują też w tym celu informacji od innych instytucji publicznych. Kontrola NIK potwierdziła, że mogą wykorzystywać to osoby, które chcą płacić mniejsze składki emerytalno-rentowe.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu KRUS

NIK o wykorzystaniu pożyczki z Banku Światowego

Mobilizacja aktywności społecznej, powstanie 806 organizacji pozarządowych i 1069 grup nieformalnych oraz podniesienie skuteczności w pozyskiwaniu środków na działania integracji społecznej, to główne efekty realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego ze środków pożyczki Banku Światowego kwotą ponad 70 mln euro. Nie udało się natomiast zbudować za pieniądze z Banku Światowego w pełni wydolnych systemów informatycznych w KRUS.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu pożyczki z Banku Światowego

Wyniki kontroli NIK na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Raporty z kontroli NIK – dotyczące spółki ELEWARR i spółek przemysłu potencjału obronnego – zostały szczegółowo omówione na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o rolnictwie ekologicznym

Produkty polskich gospodarstw ekologicznych są wysokiej jakości i spełniają wymagania stawiane żywności ekologicznej. Polska pod względem liczby gospodarstw ekologicznych zajmuje obecnie siódme miejsce w UE.

więcej treści z artykułu: NIK o rolnictwie ekologicznym

Przeczytaj treść ponownie