Wyszukane artykuły - "ruch drogowy"


Artykuły (42):

NIK zleca kontrolę oznakowania dróg

Najwyższa Izba Kontroli zleciła dzisiaj służbom kontrolnym wojewodów w całej Polsce audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

więcej treści z artykułu: NIK zleca kontrolę oznakowania dróg

Jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach?

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna audyt działań Policji oraz innych instytucji administracji publicznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kontrolę poprzedził panel ekspertów z udziałem wiceprezesa NIK Mariana Cichosza, Komendanta Głównego Policji Marka Działoszyńskiego oraz przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów.

więcej treści z artykułu: Jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach?

NIK sprawdzi ekrany akustyczne na autostradzie A2

NIK sprawdzi, czy zasadne było ustawienie tak dużej liczby ekranów akustycznych na trasie autostrady A2. W siedzibie Izby zorganizowany został panel ekspertów, który ma pomóc inspektorom w opracowaniu programu kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi ekrany akustyczne na autostradzie A2

NIK o inwestycjach drogowych w miastach

Wzrasta liczba inwestycji drogowych prowadzonych w największych polskich miastach. W ostatnich latach zbudowano i zmodernizowano tam blisko 26 proc. więcej dróg niż w okresie 2004-2007, a kwota pozyskanych na ten cel dotacji z UE wyniosła 930 mln złotych. Z drugiej strony większość zadań realizowana była z opóźnieniami, samorządy nie umiały w pełni wykorzystać własnych środków i zdarzało się, że traciły unijne dofinansowanie. Warszawa, Lublin i Poznań straciły w ten sposób łącznie 25 mln złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach drogowych w miastach

NIK o przeładowanych pojazdach i niszczeniu dróg

Polskie drogi są rozjeżdżane przez przeładowane tiry. Tymczasem Inspekcja Transportu Drogowego zaniechała przeprowadzania kontroli w nocy, w weekendy oraz w okresie jesienno-zimowym. To spowodowało, że nieuczciwi przewoźnicy mogli pozostać się bezkarni. Inspektorzy z Inspekcji Transportu Drogowego wykorzystywali też wagi do ważenia pojazdów, które nie miały aktualnych świadectw legalizacji oraz takie, które w ogóle nie były do tego przystosowane.

więcej treści z artykułu: NIK o przeładowanych pojazdach i niszczeniu dróg

NIK o wykorzystaniu fotoradarów przez straże gminne i miejskie

Bezprawne nakładanie mandatów karnych na kierowców za przekroczenie prędkości po upływie ustawowego terminu od chwili ujawnienia wykroczenia, bezpodstawne karanie właścicieli samochodów za niewskazanie osoby, której powierzyli pojazd oraz pozyskiwanie przez samorządy z tego tytułu dochodów, które powinny zasilić budżet państwa. To tylko niektóre z uchybień jakie stwierdzili kontrolerzy NIK w działaniu straży gminnych i miejskich, które korzystają z fotoradarów.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu fotoradarów przez straże gminne i miejskie

NIK o winietach

Program winiet zakończył się wielomilionowymi stratami Skarbu Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przez lata nie była w stanie wyegzekwować pieniędzy od zalegających z opłatami przewoźników. Większości zadłużenia nie uda się odzyskać, bo sprawy uległy przedawnieniu.

więcej treści z artykułu: NIK o winietach

NIK o remontach dróg

Samorządy nie radzą sobie z utrzymaniem dróg w dobrym stanie technicznym. Brakuje im specjalistów i inżynierów nadzoru. Brak właściwego nadzoru w czasie budowy i przy odbiorze drogi jest jedną z głównych przyczyn złej jakości dróg. W efekcie samorządy muszą ponosić koszty związane z roszczeniami kierowców poszkodowanych przez wyrwy i koleiny.

więcej treści z artykułu: NIK o remontach dróg

NIK o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych remontowane są stare nawierzchnie, powstają nowe połączenia, zwiększa się płynność ruchu oraz poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego. NIK stwierdziła jednak, że w toku robót drogowych doszło do poważnych zaniedbań inwestorskich, co może grozić ujawnieniem się wad technicznych i koniecznością ponownego wykonania niektórych prac.

więcej treści z artykułu: NIK o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

NIK o remontach dróg w dużych miastach

Stan jezdni i chodników w dużych miastach w Polsce jest zły. Naprawy wymaga blisko 50 proc. dróg w Łodzi i Wrocławiu, ponad połowa w Gdańsku i Krakowie, a w Warszawie aż 71 proc z zarządzanych przez ZDM. Remonty trwają zbyt długo i są uciążliwe, gdyż szwankuje planowanie i koordynacja robót. Zarządcy dróg nie mają pełnej wiedzy o ich stanie, bo nie przeprowadzają obowiązkowych kontroli stanu technicznego nawierzchni.

więcej treści z artykułu: NIK o remontach dróg w dużych miastach

Przeczytaj treść ponownie