Wyszukane artykuły - "ruch drogowy"


Artykuły (42):

NIK o pozwoleniach na budowę połączeń dróg z obiektami działalności gospodarczej

Decyzje urzędów w sprawach wydawania zezwoleń na lokalizację zjazdów z drogi były podejmowane bez dokładnego rozpoznania stanu faktycznego. Zdarzało się, że w tym samym czasie dwie bardzo podobne sprawy rozstrzygano odmiennie, a przepisy interpretowano na niekorzyść prowadzących działalność gospodarczą. Brak precyzyjnego prawa sprzyjał powstawianiu mechanizmów korupcjogennych.

więcej treści z artykułu: NIK o pozwoleniach na budowę połączeń dróg z obiektami działalności gospodarczej

Negatywna ocena stacji kontroli pojazdów

Nielegalnie działające stacje kontroli pojazdów (SKP), które dopuściły do ruchu ponad 185 tysięcy samochodów - ujawnili kontrolerzy NIK. Sprawdzali oni w 52 powiatach i miastach jak wygląda nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów. W blisko połowie skontrolowanych powiatów w stacjach kontroli zatrudnieni byli diagności wcześniej karani lub aktualnie podejrzani o fałszowanie wpisów umożliwiających dopuszczenie pojazdów do ruchu.

więcej treści z artykułu: Negatywna ocena stacji kontroli pojazdów

Przeczytaj treść ponownie