Wyszukane artykuły - "samorząd"


Artykuły (180):

Nieruchomości gminne poza kontrolą

Skontrolowani wójtowie w niewystarczający sposób nadzorowali gospodarowanie nieruchomościami gminnymi. Włodarze czterech gmin nie mieli pełnej informacji o gminnych zasobach, ponieważ dane zawarte w ewidencjach nieruchomości były często niekompletne i niespójne z innymi rejestrami. Około 30 proc. umów dzierżawy lub najmu zawarto z naruszeniem zasady jawności, nie publikując wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Trzy gminy straciły prawie 170 tys. zł w wyniku nierzetelnej egzekucji zaległości.

więcej treści z artykułu: Nieruchomości gminne poza kontrolą

Dolnośląskie „Delfinki” pływają

Pierwsza edycja Programu budowy w województwie dolnośląskim małych przyszkolnych krytych pływalni zakończyła się pomyślnie. Baseny powstały w pięciu gminach i cieszą się dużym zainteresowaniem. Dla uczniów pobliskich szkół to możliwość nauki pływania, a dla lokalnej społeczności nowe obiekty rekreacyjne. Na ich powstanie trzeba było jednak czekać prawie rok dłużej niż zakładano. Dodatkowo koszty wybudowania pływalni znacznie przewyższyły pierwotne założenia a ich utrzymanie jest dużo droższe niż prognozowano.

więcej treści z artykułu: Dolnośląskie „Delfinki” pływają

Masowy problem

W ostatnich latach imprezy masowe stały się bardzo popularne. Dużym zainteresowaniem cieszą się koncerty, festiwale, mecze piłkarskie, imprezy motorowe, a także wszelkiego rodzaju imprezy biegowe, jak np. maratony i biegi uliczne. Niestety zdarza się, że władze samorządowe lekceważą obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych i biegów ulicznych. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli w ponad połowie badanych urzędów gminy wydawały zgody na organizację takich imprez, mimo braku wymaganych prawem informacji, opinii i dokumentów istotnych dla bezpieczeństwa zgromadzonych. Zezwolenia były też wydawane na krótko przed (nawet na 2-3 dni) imprezami, co utrudniało ich przygotowanie. Organizatorzy, w zdecydowanej większości składali wnioski zaledwie na 3-4 dni przed planowanym terminem wydarzenia (zgodnie z prawem minimum wynosi 30 dni). Dokumenty weryfikowane były pobieżnie, szczególnie dotyczące popularnych i atrakcyjnych imprez. W przypadku biegów ulicznych dodatkowo krótki termin nie pozwalał na skorygowanie tras tak by było one najmniej uciążliwe dla ruchu drogowego.

więcej treści z artykułu: Masowy problem

Niezabezpieczone ujęcie wody w Białych Błotach

W wyniku zaniechań gminnej spółki wodociągowej i władz gminy Białe Błota nie wyznaczono stref ochronnych dla ujęcia wody pitnej w Cielu. Nie obowiązywały żadne zakazy i nakazy dotyczące ochrony wód, związane z użytkowaniem gruntów na tym terenie. W efekcie wody podziemne w tej miejscowości nie były należycie chronione, gdyż stworzono niepotrzebne ryzyko wprowadzania do wód podziemnych ścieków z przydomowych oczyszczalni.

więcej treści z artykułu: Niezabezpieczone ujęcie wody w Białych Błotach

Szpital w Sławnie nadal słabnie – wyniki kontroli NIK

NFZ nie pokrywał całości kosztów świadczeń medycznych szpitala w Sławnie (zachodniopomorskie), ale niezbędna w takiej sytuacji pomoc finansowa Starostwa Sławieńskiego również była niewystarczająca. Jak stwierdzili kontrolerzy, pozostająca w złej kondycji placówka podejmowała też nieprawidłowe decyzje kadrowe i czynności prawne.

więcej treści z artykułu: Szpital w Sławnie nadal słabnie – wyniki kontroli NIK

Bezpieczny szpital = bezpieczny pacjent

Nie wszystkie szpitale wojewódzkie w kujawsko-pomorskim spełniają komplet norm bezpieczeństwa dla pacjentów - ocenia NIK. Na tym tle pozytywnie wyróżniają się trzy bydgoskie lecznice, które zostały w ostatnich latach znacznie unowocześnione. Kontrolerzy NIK ustalili, że po dziesięciu latach - przyjęty w 2009 r. program inwestycyjny przyczynił się do podwyższenia standardu usług medycznych w szpitalach podległych samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej treści z artykułu: Bezpieczny szpital = bezpieczny pacjent

Program LEADER prawie dobry

Kontrola wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w latach 2015-2018

więcej treści z artykułu: Program LEADER prawie dobry

Przeczytaj treść ponownie