Wyszukane artykuły - "samorząd"


Artykuły (180):

Rozrzutność największej spółki komunalnej w Bytomiu

Czym zajmuje się przedsiębiorstwo komunalne? Zazwyczaj dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków i gospodarką odpadami. Tymczasem Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (BPK) zajmowało się także nieefektywnymi inwestycjami w nieruchomości, sponsoringiem sportowym i działalnością pożyczkową. Wydawało też duże kwoty na obsługę prawną i szkolenia. Wszystko to w warunkach nierzetelnego nadzoru gminy nad spółką, a wręcz za wiedzą Miasta Bytom.

więcej treści z artykułu: Rozrzutność największej spółki komunalnej w Bytomiu

Umarzanie zaległości podatkowych przez gminy zbyt uznaniowe

Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe – zauważa NIK. W większości skontrolowanych jednostek postępowania prowadzono niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Urzędnicy niewłaściwie gromadzą materiał dowodowy, nie dochowują terminów oraz nie przestrzegają jawności postępowań. Dodatkowo większość do wiadomości publicznej podaje nieprawdziwe kwoty umorzeń dla poszczególnych przedsiębiorców.

więcej treści z artykułu: Umarzanie zaległości podatkowych przez gminy zbyt uznaniowe

Przez powiaty i gminy pojedziemy lepszymi drogami

NIK o realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

więcej treści z artykułu: Przez powiaty i gminy pojedziemy lepszymi drogami

Niepewna przyszłość

NIK o problemach mieszkańców miast dotkniętych skutkami zmian gospodarczych

więcej treści z artykułu: Niepewna przyszłość

Informacje o obywatelach przechowywane przez instytucje samorządowe nie są bezpieczne (woj. podlaskie)

Wszelkie informacje o obywatelach, w tym dane wrażliwe, przechowywane w formie elektronicznej przez jednostki samorządowe, nie są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem - alarmuje NIK po kontroli na Podlasiu. Dane mogą w każdej chwili zostać przejrzane, przejęte lub zniszczone. Samorządy nie wiedzą nawet, kto ma do nich dostęp, gdyż nie monitorują tych kwestii. Większość skontrolowanych jednostek nawet nie podejmuje działań minimalizujących ryzyko utraty informacji.

więcej treści z artykułu: Informacje o obywatelach przechowywane przez instytucje samorządowe nie są bezpieczne (woj. podlaskie)

Śląskie samorządy pod lupą kontrolerów NIK

Kontrole NIK na Śląsku pokazują, jak wiele zależy od mądrego i efektywnego zarządzania na szczeblu lokalnym. W Poraju błędy samorządowców w zarządzaniu finansami i nieruchomościami spowodowały, że gmina ta wpadła w spiralę zadłużenia. Z kolei włodarze Rudy Śląskiej mieli pomysł, by miasto rozwijało się dzięki budowie aquaparku. Niestety inwestycję źle przygotowali i przeprowadzili i w efekcie kompleks basenów nie tylko powstawał dłużej niż planowano, ale też kosztował więcej niż pierwotnie zakładano. W obu przypadkach wyjście z finansowych tarapatów zajmie samorządom wiele lat.

więcej treści z artykułu: Śląskie samorządy pod lupą kontrolerów NIK

Problemy powiatów z dzierżawieniem szpitali

NIK o wydzierżawianiu mienia komunalnego powiatów, obejmującego składniki majątkowe szpitali w Pszczynie, Białogardzie, Opatowie oraz Łasku, Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu”.

więcej treści z artykułu: Problemy powiatów z dzierżawieniem szpitali

Marna woda rury rwie

NIK o utrzymaniu i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach

więcej treści z artykułu: Marna woda rury rwie

Niechciane drogi

NIK o organizacji ruchu i utrzymaniu dróg przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego po wybudowaniu nowych dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych lub autostrad

więcej treści z artykułu: Niechciane drogi

Przeczytaj treść ponownie