Wyszukane artykuły - "skarb państwa"


Artykuły (35):

NIK o parkach narodowych

Dyrektorzy parków narodowych nie zadbali o uregulowanie stanu prawnego zarządzanych przez siebie terytoriów. Rozbieżności dotyczą m.in. określenia powierzchni terenów objętych ochroną. Bałagan w statusach prawnych gruntów może grozić niespodziewanymi roszczeniami wobec Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o parkach narodowych

NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

NIK weryfikuje, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi. To jeden z priorytetowych kierunków w kontrolach Izby. W tym celu NIK przeprowadza każdego roku dziesiątki audytów, z których najważniejszy dotyczy wykonania budżetu państwa i realizacji założeń polityki pieniężnej.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

NIK o sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe

Lasy Państwowe przy wyborze nabywców drewna nie wykorzystywały mechanizmów wolnego rynku. Preferowani byli dotychczasowi kontrahenci, a pozostałym podmiotom ograniczano dostęp do towaru. To mogło zmniejszyć wpływy Lasów Państwowych ze sprzedaży drewna - uważa Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe

NIK o regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia

Rady nadzorcze regionalnych, publicznych rozgłośni radiowych bardziej niż dobrem spółek interesowały się personalnymi roszadami w zarządach. Beztroska polityka kadrowa kosztowała Polskie Radio miliony złotych. W tym samym czasie dziennikarze radia, dotykani cięciami kosztów, skutecznie walczyli o odbiorców i realizowali audycje zgodne z misją publicznego nadawcy.

więcej treści z artykułu: NIK o regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia

NIK o Grupie PKP

Polska kolej jest w poważnych tarapatach. Po 8 latach reform i 3 programach naprawczych zadłużenie Grupy PKP na koniec 2008 r. wynosiło 6,8 mld złotych. Spółki Grupy mają fatalne wyniki finansowe. Do tej pory nie przekazano im należnego majątku, a one same działają w ramach jednej struktury, co wyklucza ich konkurencyjność. Nieskuteczna restrukturyzacja spółek Grupy PKP uniemożliwia ich prywatyzację.

więcej treści z artykułu: NIK o Grupie PKP

NIK o prywatyzacji uzdrowisk

Prywatyzacja uzdrowisk przebiega wolno, bo kolejne rządy nie były w stanie jasno określić, które z uzdrowisk nie zostaną sprzedane. Sprzyjał temu brak analiz dotąd przeprowadzonych prywatyzacji, a zwłaszcza ich wpływu na wymagane prawem utrzymanie równego i powszechnego dostępu do świadczonych przez uzdrowiska usług. Rok 2010 może być jednak przełomowy dla procesu sprzedaży uzdrowisk. W styczniu podpisano bowiem umowę sprzedaży większości udziałów uzdrowiska w Ustce. Kolejne czekają na prywatyzację.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji uzdrowisk

NIK o nadzorze w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Państwo źle nadzoruje spółki, których jest właścicielem. Skarb Państwa stale wymienia członków rad nadzorczych oraz doprowadza do częstych zmian w zarządach spółek. To nie sprzyja dobremu zarządzaniu. Aktywności na polu zmian kadrowych nie towarzyszy aktywność w formułowaniu całościowej strategii rozwoju spółek Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

NIK o stoczniach 2005-2007

Względy społeczne i sprawy polityczne - w dużo większym stopniu niż rynek i prawa ekonomii - decydowały o działaniach kolejnych rządów i spółek wobec polskich stoczni. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie żonglowano pomysłami, zmieniano strategie i udzielano pomocy publicznej bez niezbędnej decyzji Komisji Europejskiej.

więcej treści z artykułu: NIK o stoczniach 2005-2007

NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

Minister Finansów poprawnie zarządzał długiem Skarbu Państwa. Zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek były płacone prawidłowo i na czas. Starano się zminimalizować koszty obsługi długu. Utrzymano płynność budżetu państwa, mimo zmiennych warunków panujących na rynku. Kontrola NIK objęła okres 2006-2008.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

Sprzedaż udziałów i akcji mniejszościowych przez Ministra Skarbu Państwa

Działania podejmowane przez kolejnych Ministrów Skarbu Państwa by sprzedać posiadane pakiety akcji lub udziałów mniejszościowych w spółkach były w latach 2005-2008 (I połowa) mało efektywne. Brak determinacji do przeprowadzenia transakcji kończących rozpoczęte prywatyzacje skutkował niewykorzystaniem dobrej koniunktury trwającej do połowy 2007r. Co trzecia ze spółek, które sprywatyzowano najwcześniej (w latach 1991-95) i gdzie Skarb Państwa ma jeszcze pakiety mniejszościowe, jest obecnie w stanie upadłości lub likwidacji, a więc wartość udziałów w nich jest zerowa.

więcej treści z artykułu: Sprzedaż udziałów i akcji mniejszościowych przez Ministra Skarbu Państwa

Przeczytaj treść ponownie