Wyszukane artykuły - "skarb państwa"


Artykuły (35):

NIK o księgach wieczystych

Opieszałość w rejestracji wniosków o wpis w księdze wieczystej może zagrażać bezpieczeństwu obrotu nieruchomościami. Choć dotyczy ona 5 proc. badanych przez NIK spraw, to już w przypadku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa odsetek ten wynosi aż 38 proc. wniosków niezarejestrowanych w terminie. Sądy nie przestrzegają również terminu nanoszenia w księdze stosownej wzmianki o wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu. Może mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji. Takie zaniedbanie NIK stwierdziła w 6 proc. badanych spraw.

więcej treści z artykułu: NIK o księgach wieczystych

Gospodarowanie wybranymi składnikami majątku trwałego PAN

Kancelaria Polskiej Akademii Nauk, która zarządza majątkiem PAN, nie zna dokładnej liczby ani wartości swych nieruchomości. NIK negatywnie ocenia gospodarowanie ziemią i budynkami przez PAN. Szczególnie źle wygląda sprawa działki przy ul. Jazgarzewskiej 17 w Warszawie. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości przez PAN nastąpiła pomimo braku zgody i bez wiedzy Ministra Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: Gospodarowanie wybranymi składnikami majątku trwałego PAN

Kontrola stanu faktycznego i prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub gmin

Starostowie i wójtowie (a w miastach burmistrzowie i prezydenci) nie wiedzą dokładnie jakie nieruchomości są w posiadaniu gmin i Skarbu Państwa oraz jaki jest ich stan prawny. Ewidencje nieruchomości, które winny być przez nich prowadzone nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Ponad 60 proc. działek Skarbu Państwa i blisko 30 proc. działek gminnych (spośród skontrolowanych przez Izbę) ma nieuregulowany stan prawny. Nieuporządkowanie stanu prawnego nieruchomości występuje w całej Polsce, zwłaszcza w województwach położonych wzdłuż zachodniej i północnej granicy kraju.

więcej treści z artykułu: Kontrola stanu faktycznego i prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub gmin

Udane prywatyzacje

Prywatyzacja, polegająca na oddaniu przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania spółkom z udziałem pracowników (tzw. leasing pracowniczy), powiodła się - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Dla niewielkich przedsiębiorstw metoda ta w latach 2000 - 2007 okazała się efektywną i skuteczną ścieżką prywatyzacji. Spółki pracownicze osiągają po sprywatyzowaniu korzystne wyniki finansowe. Tylko nieliczne mają problemy.

więcej treści z artykułu: Udane prywatyzacje

Nieudana prywatyzacja zakładów mięsnych w Płocku

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kolejnych pięciu ministrów Skarbu Państwa, którzy kierowali resortem od marca 2004 do listopada 2007 roku. Zawiadomienie dotyczy zaniechania obowiązków przy prywatyzacji Zakładów Mięsnych Płock SA. Nieudane próby prywatyzacji przyczyniły się do upadłości spółki.

więcej treści z artykułu: Nieudana prywatyzacja zakładów mięsnych w Płocku

Przeczytaj treść ponownie