Wyszukane artykuły - "skargi"


Artykuły (7):

Skargi ważne w działalności kontrolnej NIK

Zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem oraz działanie państwowych instytucji - to najczęstsze przedmioty kontroli skargowych NIK. Rocznie Izba przeprowadza kilkadziesiąt takich audytów.

więcej treści z artykułu: Skargi ważne w działalności kontrolnej NIK

Najwięcej skarg na działalność urzędów

Sygnały dotyczące nieprawidłowej działalności organów i urzędów administracji publicznej zdominowały korespondencję skargową przesyłaną do NIK w 2010 roku. W ciągu dwóch lat liczba skarg na pracę urzędów wzrosła o jedną piątą.

więcej treści z artykułu: Najwięcej skarg na działalność urzędów

Co internauci chcą wiedzieć o Najwyższej Izbie Kontroli?

Czy NIK może skontrolować konkretny urząd, szkołę lub zakład pracy? Czy kontrolę może zlecić każdy obywatel? Dlaczego anonimowe skargi nie są rozpatrywane przez Izbę? To najczęstsze pytania internautów przesyłane za pomocą elektronicznego formularza „Zapytaj o NIK”.

więcej treści z artykułu: Co internauci chcą wiedzieć o Najwyższej Izbie Kontroli?

Pięć tysięcy skarg wpłynęło do NIK

Rośnie liczba skarg przesyłanych do NIK. W 2010 r. do Izby wpłynęło ich ponad pięć tysięcy. Blisko jedna trzecia dotyczyła działalności administracji publicznej.

więcej treści z artykułu: Pięć tysięcy skarg wpłynęło do NIK

Skargi przesyłane do NIK

Skargi, które trafiają do NIK, są dla Izby cennym źródłem wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. W zeszłym roku do Izby wpłynęło ponad 4000 skarg. W ich rezultacie przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli doraźnych oraz rozszerzono program wielu zaplanowanych wcześniej audytów.

więcej treści z artykułu: Skargi przesyłane do NIK

Kontrole NIK na wrześniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Funkcjonowanie numeru alarmowego 112, przygotowania do EURO 2012 oraz efektywność wychowania fizycznego w szkołach - informacje m.in. z tych kontroli prezentowali we wrześniu na forum komisji sejmowych przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na wrześniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Tysiące skarg wpływają do NIK

Co roku do NIK dociera rocznie około 4 tysięcy skarg. Najczęściej dotyczą nadużyć gospodarczych, finansowych, marnotrawienia mienia społecznego oraz funkcjonowania organów i urzędów administracji publicznej. NIK wnikliwie sprawdza te doniesienia i wykorzystuje je w swojej działalności kontrolnej.

więcej treści z artykułu: Tysiące skarg wpływają do NIK

Przeczytaj treść ponownie