Wyszukane artykuły - "spółki"


Artykuły (3):

Niegospodarne spółki Skarbu Państwa

Część odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w skontrolowanych spółkach Skarbu Państwa nie miało ekonomicznego uzasadnienia. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wysokość świadczeń wypłacanych kadrze kierowniczej, w tym m.in. członkom zarządów tych spółek w latach 2011-2017.

więcej treści z artykułu: Niegospodarne spółki Skarbu Państwa

Dokąd płyną miliony ze spółek Skarbu Państwa?

NIK o wydatkach spółek z udziałem Skarbu Państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze

więcej treści z artykułu: Dokąd płyną miliony ze spółek Skarbu Państwa?

Przeczytaj treść ponownie