Wyszukane artykuły - "sport"


Artykuły (27):

NIK o finansowaniu obiektów sportowych

Krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdziła, czy środki wydane przez samorządy na budowę i rozbudowę obiektów sportowych przyniosły większą aktywność sportową mieszkańców gmin i powiatów oraz czy płynące z tego korzyści społeczne i zdrowotne przewyższają koszty związane z utrzymaniem obiektów.

więcej treści z artykułu: NIK o finansowaniu obiektów sportowych

NIK o budowie Aquaparku w Koszalinie

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia budowę ośrodka wodno - rekreacyjnego w Koszalinie – jednej z kluczowych inwestycji miasta. W wyniku złego nadzoru jej koszt wzrósł o ponad 13 mln zł, a obiekt zostanie oddany do użytku z rocznym opóźnieniem. Zarząd Obiektów Sportowych, pełniący nadzór nad inwestycją, nie był ani organizacyjnie ani kadrowo przygotowany do jej prowadzenia. Dlatego dopuścił do licznych nieprawidłowości.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie Aquaparku w Koszalinie

NIK o wrocławskim stadionie

Delegatura NIK we Wrocławiu skierowała do miejscowej Prokuratury Apelacyjnej dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z budową i użytkowaniem stadionu miejskiego we Wrocławiu. Dodatkowo w innych sprawach delegatura zawiadomiła Prokuraturę Rejonową, Urząd Skarbowy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

więcej treści z artykułu: NIK o wrocławskim stadionie

NIK o Centralnym Ośrodku Sportu

Zawodnikom ponad połowy sportów olimpijskich w Polsce nie zapewniono warunków szkolenia w Centralnym Ośrodku Sportu zgodnych z wymogami międzynarodowych federacji sportowych. Sportowcom w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich brakuje obiektów do ćwiczeń oraz specjalistycznego sprzętu, dlatego często muszą wyjeżdżać zagranicę, by dobrze przygotować się do igrzysk. COS nie ma wizji rozwoju swoich ośrodków – nie specjalizują się one w konkretnych dyscyplinach, tak aby stworzyć sportowcom jak najlepsze warunki przygotowań przed zawodami. Ponadto COS nieefektywnie gospodarował powierzonym mieniem, co m.in. przyczyniło do tego, że wszystkie ośrodki w ostatnich latach przynosiły straty.

więcej treści z artykułu: NIK o Centralnym Ośrodku Sportu

NIK o zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi w Wielkopolsce

Wielkopolskie samorządy niekiedy zbyt pospiesznie decydowały o tworzeniu nowych basenów, stadionów lub hal sportowych, żeby uzyskać dofinansowanie do inwestycji. Dopiero w następnej kolejności planowały, jak te obiekty będą eksploatowane i kto będzie nimi zarządzał. Tymczasem brak analizy i przede wszystkim złe zarządzanie prowadziły do nadmiernego i nieplanowego obciążenia samorządowych budżetów.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi w Wielkopolsce

NIK o modernizacji Stadionu Śląskiego

Przebudowa Stadionu Śląskiego rozpoczęła się 20 lat temu, kosztowała już ponad 600 mln zł i nie została zakończona do dzisiaj. Do nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji przyczyniły się m.in. nieprawidłowe działania urzędników związane z wyborem droższego i dokładnie niesprawdzonego projektu zadaszenia trybun. Dlatego NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury dotyczące niegospodarności oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej związanej z awarią łączników lin zadaszenia.

więcej treści z artykułu: NIK o modernizacji Stadionu Śląskiego

NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

Mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. W starszych klasach szkół podstawowych nie ćwiczy ok. 15 proc. uczniów, a w gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet 30 procent. Tymczasem już blisko pół miliona uczniów w Polsce ma problemy z nadwagą lub cierpi z powodu skrzywienia kręgosłupa.

więcej treści z artykułu: NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

Jak uzdrowić polski sport? [panel ekspertów]

Irena Szewińska, Tomasz Majewski, Włodzimierz Szaranowicz – wśród wielu ludzi sportu, którzy pojawili się w NIK, by dyskutować o finansowaniu przygotowań do igrzysk olimpijskich, nie zabrakło tych najbardziej znanych. Co mieli do powiedzenia ci, z którymi związane są najpiękniejsze emocje polskich kibiców?

więcej treści z artykułu: Jak uzdrowić polski sport? [panel ekspertów]

Kontrola finansowania olimpijczyków

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna kontrolę finansowania przygotowań do Igrzysk w Londynie. Wnioski z tej kontroli mają pomóc w ocenie istniejącego systemu finansowania, wskazać na ewentualne ryzyka w nim istniejące oraz zaproponować - jeśli będą na to wskazywały wyniki - zmiany o charakterze prawnym i organizacyjnym, które pomogłyby ulepszyć system wspierania przez państwo przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.

więcej treści z artykułu: Kontrola finansowania olimpijczyków

NIK o koncercie Madonny

Minister Sportu i Turystyki wydała publiczne pieniądze na koncert Madonny niegospodarnie i niezgodnie z ich przeznaczeniem – takie jest ostateczne stanowisko NIK po oddaleniu ministerialnych zastrzeżeń przez Kolegium Izby.

więcej treści z artykułu: NIK o koncercie Madonny

Przeczytaj treść ponownie