Wyszukane artykuły - "sport"


Artykuły (27):

NIK o finansowaniu sportu przez samorządy

Niejasne zasady finansowania sportu i zlecania zadań klubom sportowym przez gminy, niezgodne z prawem dotowanie sportu wyczynowego, brak należytego nadzoru nad pieniędzmi wydawanymi przez kluby - to tylko niektóre z szeregu zastrzeżeń zawartych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli na temat finansowego wsparcia kultury fizycznej i sportu, jakiego udzielają samorządy.

więcej treści z artykułu: NIK o finansowaniu sportu przez samorządy

NIK o Orlikach

Dzielenie zamówienia w celu uniknięcia przetargu oraz posługiwanie się projektem bez nabycia autorskich praw majątkowych – to zarzuty NIK w stosunku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku budową boisk „Orlik”.

więcej treści z artykułu: NIK o Orlikach

NIK o EURO 2012

W przygotowaniach do EURO 2012 nastąpił postęp. Jednak skala opóźnień, zarzuconych przedsięwzięć oraz źle wykonanych inwestycji jest na tyle duża, że może to zagrażać prawidłowemu przebiegowi imprezy.

więcej treści z artykułu: NIK o EURO 2012

NIK o Orlikach

Rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012” wkracza w końcową fazę. Już widać, że wybudowanie Orlików zapewniło dzieciom i młodzieży możliwość aktywnej rekreacji w warunkach niedostępnych wcześniej w wielu małych gminach. Kontrola NIK ujawniła jednak, że podczas powstawania boisk doszło do całego szeregu nieprawidłowości. Dlatego w najbliższym czasie kontrolerzy NIK wkroczą do Ministerstwa Sportu i Turystyki, aby przyjrzeć się działaniom kolejnych ministrów, odpowiadających za program Orlików.

więcej treści z artykułu: NIK o Orlikach

NIK o przygotowaniach do EURO 2012

Przygotowania do EURO 2012 opóźniają się. Blisko połowa ze skontrolowanych przez NIK przedsięwzięć nie jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Już wiadomo, że części zadań nie uda się ukończyć przed rozpoczęciem mistrzostw. Wywiązanie się w terminie z wielu pozostałych inwestycji - drogowych, kolejowych i lotniczych - stoi pod znakiem zapytania.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniach do EURO 2012

NIK o wynikach kontroli torów wyścigów konnych na Służewcu

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób gospodarowania przez PKWK, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, nieruchomościami położonymi na Służewcu w Warszawie, na których zlokalizowany jest tor wyścigów konnych, z uwagi na brak przez okres ponad 4 lat skutecznych działań na rzecz powstrzymania degradacji obiektów toru.

więcej treści z artykułu: NIK o wynikach kontroli torów wyścigów konnych na Służewcu

NIK o przygotowaniach do EURO 2012

Kontrolerzy NIK wykryli nieprawidłowości, które mogą utrudnić przygotowania do organizacji EURO 2012. Izba wskazuje, że nie powstał dotąd rządowy program, który objąłby wszystkie strategiczne obszary związane z organizacją mistrzostw. Z tego powodu wciąż nie wiadomo ile przygotowania do EURO 2012 będą kosztować i z jakich źródeł zostaną sfinansowane.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniach do EURO 2012

Przeczytaj treść ponownie