Wyszukane artykuły - "sprawozdanie z działalności NIK"


Artykuły (7):

Sprawozdanie z działalności NIK

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Ponadczasowe zasady

Sprawozdanie z działalności NIK w 2018 r.

więcej treści z artykułu: Ponadczasowe zasady

Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r.

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w 2016 roku. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2016 r. łącznie 2263 kontrole jednostkowe, którymi objęto 1869 podmiotów. Kontrolowane instytucje wdrożyły lub zdecydowały o wdrożeniu ponad 3100 wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. W 2016 r. Izba sformułowała 125 wniosków de lege ferenda, z czego 87 odnosiło się do zmian regulacji ustawowych, a 38 do zmian przepisów rozporządzeń.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności NIK

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w roku 2015.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Sprawozdanie z działalności NIK

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w roku 2014. Jesteśmy coraz bardziej skuteczni - mówił Prezes. W 2014 r. zrealizowano i podjęto realizację łącznie 36 wniosków o zmianę prawa zgłoszonych przez NIK w 2014 roku - to 48 proc. spośród zgłoszonych ogółem wniosków – o blisko 20 proc. więcej niż w poprzednich latach. Ponad 49 proc. dorosłych Polaków dobrze i bardzo dobrze ocenia pracę NIK. Przeciwnego zdania jest tylko 14 proc. respondentów. Od września 2013 roku dobre i bardzo dobre oceny Izby wzrosły o 16 punktów procentowych. Ocena Izby nie wiąże się z poglądami politycznymi oceniających. Zwolennicy lewicy, centrum i prawicy oceniają nas podobnie - dodał Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

W 2013 roku dzięki działaniom naprawczym podjętym po kontrolach NIK uzyskano ponad 190 milionów złotych realnych korzyści finansowych. Podczas swoich kontroli ujawniliśmy także ponad 2,5 mld publicznych pieniędzy, wydatkowanych z naruszeniem prawa - mówił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, prezentując w Sejmie Sprawozdanie z działalności Izby. Prezes Kwiatkowski przedstawił także pierwsze efekty przyjętych priorytetów pracy Izby - zintensyfikowania prac nad realizacją wniosków de lege ferenda oraz ściślejszej współpracy NIK z prokuraturą.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

Przeczytaj treść ponownie