Wyszukane artykuły - "sprawozdanie"


Artykuły (3):

Sprawozdanie z działalności NIK

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Jacek Jezierski zapoznał posłów ze sprawozdaniem z działalności Izby. W roku 2011 Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Sejmu i przedstawiła opinii publicznej 202 informacje, w tym 95 dotyczących wykonania budżetu. Przedstawiciele NIK prezentowali podczas 71 posiedzeń komisji sejmowych wyniki 86 kontroli, łącznie uczestnicząc w 648 posiedzeniach komisji parlamentarnych.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2010 wraz z analizą NIK oraz sprawozdanie z działalności Izby za ubiegły rok to dokumenty, które rozpatrywały i opiniowały w czerwcu prawie wszystkie komisje sejmowe.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Sprawozdanie z działalności NIK

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za przyjęciem sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli za rok 2009. Sprawozdanie z działalności NIK w roku 2009 przedstawił w Sejmie prezes Izby Jacek Jezierski.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Przeczytaj treść ponownie