Wyszukane artykuły - "szkoły"


Artykuły (55):

NIK o dotacjach dla szkół niepublicznych

Finansowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych odbywało się z naruszeniem prawa. Taki wniosek wynika z kontroli, którą przeprowadziła Delegatura NIK w Poznaniu. Kontrolerzy ujawnili, że błędnie interpretując przepisy wydano ponad 18 mln złotych na dotacje dla 11 niepublicznych szkół.

więcej treści z artykułu: NIK o dotacjach dla szkół niepublicznych

Jak naprawić polski WF?

Ostatni raport NIK dotyczący wychowania fizycznego w Polsce nie pozostawił złudzeń: wśród dzieci i młodzieży drastycznie spada zainteresowanie lekcjami WF-u. – Chcemy sprawdzić, czy coś się w szkołach od tamtej pory zmieniło, a dla ich dyrektorów mamy przesłanie: poprzeczka idzie w górę – mówi o rozpoczynającej się właśnie kontroli dr Grzegorz Buczyński.

więcej treści z artykułu: Jak naprawić polski WF?

Problemy szkolnictwa wyższego - cz. 2

Mała liczba innowacyjnych projektów badawczych, ponad 200 tys. bezrobotnych z wyższym wykształceniem, słabe przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu - to utrzymujące się od lat problemy szkolnictwa wyższego w Polsce. – W odpowiedzi NIK przygotowuje innowacyjną kontrolę efektywności kształcenia na polskich uczelniach – ujawnia dr Grzegorz Buczyński, dyr. Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego.

więcej treści z artykułu: Problemy szkolnictwa wyższego - cz. 2

Problemy szkolnictwa wyższego

W Polsce jest 460 uczelni wyższych. Choć ze względu na niż demograficzny liczba studentów maleje, to każdego roku powstaje kilka nowych szkół, głównie niepublicznych. Coraz mocniejsza konkurencja między uczelniami ma swoje dobre i złe strony. Opowiada o nich dr Grzegorz Buczyński z Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Problemy szkolnictwa wyższego

Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

Dlaczego tak wielu rodziców nie może znaleźć przedszkola dla swoich dzieci? Czy polskiej młodzieży grozi plaga otyłości? Jak wygląda stan przygotowań do EURO 2012? O najważniejszych kontrolach przeprowadzonych w 2011 r. przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego opowiada dyr. Grzegorz Buczyński.

więcej treści z artykułu: Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

NIK o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej

Dyrektorzy większości publicznych szkół specjalnych wprowadzają nieprawdziwe dane do systemu informacji oświatowej. W efekcie niektóre samorządy otrzymują zawyżone subwencje, a inne zaniżone. Kontrola NIK ujawniła przy okazji, że w połowie szkół specjalnych niepowołane osoby mogą mieć dostęp do wrażliwych danych osobowych niepełnosprawnych uczniów.

więcej treści z artykułu: NIK o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej

NIK o pomocy materialnej dla uczniów

Gminy nie potrafią w pełni wykorzystać pieniędzy na pomoc dla najuboższych uczniów. Żadna z państwowych instytucji nie wie, czy pół miliarda zł, przeznaczanych każdego roku na ten cel, trafia do wszystkich potrzebujących. Najgorzej jest ze wspieraniem uczniów uzdolnionych – blisko połowa skontrolowanych gmin i szkół nie przewiduje stypendiów za osiągnięcia w nauce lub sporcie.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy materialnej dla uczniów

NIK o wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe

Rektorzy większości szkół wyższych nie prowadzą odrębnych ewidencji księgowych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Brak odrębnych ewidencji rodzi przypuszczenie, że dotacja przeznaczona na studia stacjonarne, może być wykorzystywana do wspierania studiów płatnych. Niskie czesne na tego rodzaju studiach sprzyja pozyskiwaniu większej liczby studentów.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe

NIK o otyłości wśród uczniów

W Polsce przybywa dzieci dotkniętych problemem nadwagi i otyłości. Już 18 proc. uczniów zmaga się z tym narastającym problemem cywilizacyjnym. Środki zaradcze podejmowane przez szkoły i administrację publiczną są nieskuteczne, a dla wielu gmin wciąż ważniejsze jest to, ile zarabiają szkolne sklepiki, niż to, jaką żywność oferują.

więcej treści z artykułu: NIK o otyłości wśród uczniów

Kontrole NIK na wrześniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Funkcjonowanie numeru alarmowego 112, przygotowania do EURO 2012 oraz efektywność wychowania fizycznego w szkołach - informacje m.in. z tych kontroli prezentowali we wrześniu na forum komisji sejmowych przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na wrześniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie