Wyszukane artykuły - "szpitale"


Artykuły (53):

NIK o szpitalu w Gnieźnie

Pomimo zaangażowania prawie 8 milionów środków publicznych oraz upływu kolejnych lat rozbudowa Szpitala w Gnieźnie nadal znajduje się na początkowym etapie realizacji i do czasu zakończenia kontroli NIK nie wypracowano choćby planu zakończenia inwestycji. Uwagi NIK dotyczą także powiatu gnieźnieńskiego, który nieskutecznie nadzorował przygotowanie, przebieg i finansowanie rozbudowy Szpitala.

więcej treści z artykułu: NIK o szpitalu w Gnieźnie

Blaski i cienie programu zwalczania chorób nowotworowych

NIK krytycznie oceniła wykonanie „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” za niewykorzystanie szansy w walce z rakiem. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki programowi wyposażenie szpitali jest zdecydowanie lepsze. Z jednej strony nie udało się dokonać oczekiwanego przełomu w systemie, z drugiej - nie powinno już dojść do sytuacji, jaka miała miejsce przed 13-stu laty, kiedy pięć pacjentek zostało poparzonych przez wadliwą aparaturę do radioterapii.

więcej treści z artykułu: Blaski i cienie programu zwalczania chorób nowotworowych

NIK o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Pełniejsze wykorzystanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dostępnej w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy, czyli wtedy, kiedy nie działa opieka podstawowa – może być jednym ze sposobów na odciążenie pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Dziś pacjenci w nagłych wypadkach korzystają przede wszystkim z usług pogotowia i SOR. W efekcie tworzy się nierównowaga: nocna i świąteczna opieka nie jest w pełni wykorzystana, a pogotowia i SOR-y przeciążone. Dzieje się tak m.in. dlatego, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest źle zorganizowana.

więcej treści z artykułu: NIK o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Odpady medyczne. Czy jesteśmy bezpieczni?

NIK sprawdza, jak w polskich szpitalach funkcjonuje system unieszkodliwiania odpadów medycznych. Nieprawidłowe gospodarowanie tego typu materiałami może stanowić poważny problem, włącznie z zagrożeniem epidemiologicznym. Tuż przed rozpoczęciem kontroli Izba zorganizowała panel ekspertów poświęcony tej tematyce.

więcej treści z artykułu: Odpady medyczne. Czy jesteśmy bezpieczni?

NIK o kontraktach NFZ

Kontraktowanie usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym jest mało przejrzyste, a procedury stosowane przez NFZ, nie zawsze zapewniają wybór najlepszych świadczeniodawców, którzy gwarantowaliby pacjentom odpowiednią jakość i dostępność usług. Tym samym Fundusz nie zawsze w najlepszy sposób gospodaruje publicznymi pieniędzmi, pochodzącymi ze składek zdrowotnych obywateli.

więcej treści z artykułu: NIK o kontraktach NFZ

Dlaczego nowoczesna aparatura kurzy się w szpitalach? [wideo]

Polska otrzymała dzięki funduszom UE blisko 4 mld zł na modernizację sprzętu medycznego. Aparatura, którą dysponowały do tej pory szpitale, była w większości przestarzała i zużyta. Zakup nowego sprzętu nie przełożył się jednak na oczekiwaną poprawę sytuacji pacjentów. O tym, dlaczego tak się stało, opowiada Piotr Wasilewski z Departamentu Zdrowia NIK.

więcej treści z artykułu: Dlaczego nowoczesna aparatura kurzy się w szpitalach? [wideo]

NIK o zakupie sprzętu medycznego ze środków UE

Nowy sprzęt medyczny, pozyskiwany dzięki środkom z UE, jest szansą dla polskiej służby zdrowia. Jednak nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi sytuacji pacjentów, jeśli nie będzie wykorzystywany. Tymczasem z powodu braku koordynacji zakupów i złego planowania jedna trzecia skontrolowanych przez NIK szpitali nie używała efektywnie nowego sprzętu.

więcej treści z artykułu: NIK o zakupie sprzętu medycznego ze środków UE

NIK o informatyzacji służby zdrowia

Istnieje ryzyko, że budowa elektronicznego systemu informacyjnego ochrony zdrowia nie zakończy się w terminie. System powinien ruszyć pod koniec przyszłego roku i odciążyć lekarzy, udoskonalić opiekę, zapobiegać wyłudzeniom oraz usprawnić sprawozdawczość. Czy w ogóle powstanie? NIK ostrzega, że mogą być z tym kłopoty, bo na razie zamiast danych jest w nim sporo luk.

więcej treści z artykułu: NIK o informatyzacji służby zdrowia

NIK o szpitalach-instytutach badawczych

Najbardziej zadłużone szpitale w Polsce to instytuty podległe Ministrowi Zdrowia. Kondycja finansowa pięciu z sześciu skontrolowanych przez NIK instytutów badawczych jest bardzo trudna: ich łączne zadłużenie wynosi 283 mln. Może to zagrażać istnieniu i działaniu instytutów w obecnej formie.

więcej treści z artykułu: NIK o szpitalach-instytutach badawczych

NIK o szpitalach psychiatrycznych

Szpitale psychiatryczne nie przestrzegają procedur dotyczących przyjmowania chorych osób bez ich zgody oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego. Z powodu luk w dokumentowaniu takich przypadków nie można wykluczyć, że dochodzi do łamania praw pacjentów. Połowa skontrolowanych przez NIK oddziałów psychiatrycznych była zaniedbana i przepełniona, a 70 proc. szpitalnych sal nie spełniało wymogów leczenia psychiatrycznego.

więcej treści z artykułu: NIK o szpitalach psychiatrycznych

Przeczytaj treść ponownie