Wyszukane artykuły - "szpitale"


Artykuły (53):

NIK o komercjalizacji szpitali

Komercjalizacja większości skontrolowanych szpitali nie przynosi zamierzonego efektu. Kolejki pacjentów nie zmniejszają się, całkowite zadłużenie służby zdrowia nie maleje, a część z poddanych przekształceniom szpitali wpada w kolejne długi. Radzą sobie te placówki, które już przed komercjalizacją osiągały dodatnie wyniki finansowe. Tym, które wcześniej generowały duże straty, komercjalizacja na razie nie pomogła.

więcej treści z artykułu: NIK o komercjalizacji szpitali

NIK o przeszczepach

Najwyższa Izba Kontroli potwierdza, że system kwalifikowania pacjentów do przeszczepu działa sprawnie i wyklucza wykonanie przeszczepu osobie spoza Krajowej Listy Oczekujących. O kolejności na Liście decydują wyłącznie kryteria medyczne. Tylko stan bezpośredniego zagrożenia życia stwarza możliwość wykonania przeszczepu poza kolejnością, jednak z odnotowaniem na Krajowej Liście Oczekujących.

więcej treści z artykułu: NIK o przeszczepach

NIK o nadzorze nad badaniami klinicznymi

Podczas organizacji badań klinicznych (leków i sprzętu medycznego) w szpitalach dochodziło do licznych nieprawidłowości, bo instytucje odpowiedzialne za nadzór tego obszaru nie wywiązywały się ze swoich obowiązków.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze nad badaniami klinicznymi

NIK o dostępności usług medycznych

Pacjenci oczekujący na operacje w szpitalnych kolejkach nie mogą być pewni, że zostaną przyjęci w terminie, na jaki się zapisali. Czas oczekiwania wydłuża się, bo przyjmowane są osoby spoza list lub poza kolejnością, bez wskazań medycznych. Opóźnieniom sprzyja także bałagan w prowadzeniu list oczekujących, awarie sprzętu, niedostateczne wyposażenie szpitali, braki personelu, a przede wszystkim brak pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępności usług medycznych

NIK o gdańskich szpitalach MON i MSWiA

Resortowe szpitale z terenu województwa pomorskiego prawidłowo gospodarowały nieruchomościami. Udzielając zamówień publicznych nie zawsze jednak w pełni przestrzegały obowiązującego w Polsce prawa.

więcej treści z artykułu: NIK o gdańskich szpitalach MON i MSWiA

Wykorzystanie aparatury medycznej

Pacjenci badani przy pomocy specjalistycznych urządzeń medycznych nie mają gwarancji bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegu. Nie mogą być też pewni otrzymanego wyniku. NIK stwierdziła, że większość publicznych zakładów opieki zdrowotnej oszczędza na przeglądach i konserwacji specjalistycznego sprzętu oraz zaniedbuje stosowanie obowiązkowych procedur ochronnych. To igranie ze zdrowiem ludzi - ostrzega NIK.

więcej treści z artykułu: Wykorzystanie aparatury medycznej

Stan techniczny budynków szpitalnych

Stan techniczny budynków szpitalnych jest zły. Największy niepokój NIK budzi zabezpieczenie przeciwpożarowe. W większości skontrolowanych przez NIK szpitali brakowało przeciwpożarowego wyposażenia budynków - gaśnic, hydrantów i alarmów. W blisko połowie skontrolowanych placówek służby zdrowia stan dróg pożarowych uniemożliwiał korzystanie z nich strażakom.

więcej treści z artykułu: Stan techniczny budynków szpitalnych

NIK o wykonaniu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) płaci bez podstawy prawnej za wykonane ponad limit zabiegi i badania. Ani minister zdrowia, ani prezes NFZ nie zrobili do tej pory nic, aby sprawę uregulować - informuje NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o wykonaniu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

NIK o zapobieganiu nowotworom

Ministerstwo Zdrowia musi poprawić wdrażanie „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", bo część dotychczasowych przedsięwzięć okazała się zbyt kosztowna, źle zaplanowana i nadzorowana oraz mało efektywna - takie wnioski sformułowała NIK w swoim najnowszym raporcie.

więcej treści z artykułu: NIK o zapobieganiu nowotworom

NIK o budżecie Ministra Zdrowia

NIK negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa przez Ministra Zdrowia, głównie za realizację programu wieloletniego Wzmocnienie Bezpieczeństwa zdrowotnego Obywateli. NIK krytycznie oceniła realizację tego programu nie tylko za wydanie 300 mln złotych bez formalnej podstawy prawnej, lecz także z powodu wadliwej metodologii zastosowanej do podziału środków.

więcej treści z artykułu: NIK o budżecie Ministra Zdrowia

Przeczytaj treść ponownie