Wyszukane artykuły - "ubezpieczenia społeczne"


Artykuły (8):

NIK o dokumentach potrzebnych do wyliczenia emerytury [panel ekspertów]

Ponad dwa miliony Polaków wciąż nie ma ustalonego kapitału początkowego, który istotnie wpływa na wysokość emerytury. Mają do niego prawo osoby, które rozpoczęły pracę przed 1999 rokiem. Do ustalenia kapitału początkowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga świadectw pracy i informacji o zarobkach. Te jednak w wielu przypadkach są dzisiaj albo niedostępne, albo nieuznawane przez ZUS. NIK uważnie przygląda się temu problemowi.

więcej treści z artykułu: NIK o dokumentach potrzebnych do wyliczenia emerytury [panel ekspertów]

NIK o tzw. outsourcingu pracowniczym

Działania państwa związane z nieprawidłowościami w obszarze tzw. outsourcingu pracowniczego są spóźnione i nieskuteczne. Nawet pomimo wczesnych sygnałów organy państwa nie były przygotowane aby skutecznie zapobiec lub odpowiednio wcześnie przerwać łańcuch nieprawidłowości, np. proceder niepłacenia składek ubezpieczeniowych a w konsekwencji nierespektowania praw pracowniczych.

więcej treści z artykułu: NIK o tzw. outsourcingu pracowniczym

Jak ZUS przejął środki z OFE?

Najwyższa Izba Kontroli poświadcza, że przejęcie przez ZUS aktywów OFE (większość to obligacje) oraz przekazanie obligacji skarbowych do Ministra Finansów w celu ich umorzenia, a także przekazanie pozostałej części aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej i funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - przeprowadzone zostało prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cała operacja nie zakłóciła też naliczania i wypłaty świadczeń dla ubezpieczonych.

więcej treści z artykułu: Jak ZUS przejął środki z OFE?

Kontrola NIK w ZUS

NIK rozpoczęła kontrolę przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji zadań wynikających z ustawy (z 6 grudnia 2013 r.), która zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce.

więcej treści z artykułu: Kontrola NIK w ZUS

NIK o orzecznictwie ZUS

Organy orzekające o prawie do renty lub różnego rodzaju ulg popełniają niekiedy błędy, bo nie zawsze przestrzegają standardów i procedur. Ponieważ zadania systemu orzekania o niepełnosprawności i systemu orzeczniczego ZUS są podobne, NIK ze względu na dobro chorych proponuje ich połączenie. Pozwoli to nie tylko oszczędzić publiczne pieniądze, ale także poprawić jakość orzecznictwa.

więcej treści z artykułu: NIK o orzecznictwie ZUS

NIK o funkcjonowaniu KRUS

Urzędnicy KRUS tylko sporadycznie sprawdzają, czy ubezpieczeni prowadzą działalność rolniczą. Nie pozyskują też w tym celu informacji od innych instytucji publicznych. Kontrola NIK potwierdziła, że mogą wykorzystywać to osoby, które chcą płacić mniejsze składki emerytalno-rentowe.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu KRUS

NIK o wykorzystaniu pożyczki z Banku Światowego

Mobilizacja aktywności społecznej, powstanie 806 organizacji pozarządowych i 1069 grup nieformalnych oraz podniesienie skuteczności w pozyskiwaniu środków na działania integracji społecznej, to główne efekty realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego ze środków pożyczki Banku Światowego kwotą ponad 70 mln euro. Nie udało się natomiast zbudować za pieniądze z Banku Światowego w pełni wydolnych systemów informatycznych w KRUS.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu pożyczki z Banku Światowego

NIK o funkcjonowaniu szkół w więzieniach

Nie wszyscy więźniowie, którzy chcą się uczyć, mogą to robić. Powodem jest brak miejsc w przywięziennych szkołach. Ci, którzy już uczęszczają na zajęcia, uczą się w trudnych warunkach – pomieszczenia do nauki są ciasne i duszne. Szwankuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne – szczególnie do nauki zawodu.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu szkół w więzieniach

Przeczytaj treść ponownie