Wyszukane artykuły - "Unia Europejska"


Artykuły (28):

Apel prezesów najwyższych organów kontroli UE

Podejmowane przez UE działania w związku z kryzysem gospodarczym i finansowym wymagają skutecznych mechanizmów kontroli i rozliczalności. Chodzi o ogromne pieniądze. Szefowie europejskich najwyższych organów kontroli wydali w tej sprawie wspólne oświadczenie. Prezes NIK Jacek Jezierski zwrócił się do premiera Donalda Tuska o wsparcie zawartych w nim sugestii.

więcej treści z artykułu: Apel prezesów najwyższych organów kontroli UE

Europejscy audytorzy szkolą polskich urzędników

Europejski Trybunał Obrachunkowy i Najwyższa Izba Kontroli chcą działać z otwartą przyłbicą. W ośrodku szkoleniowym NIK audytorzy tłumaczyli polskim urzędnikom zasady stosowanej przez siebie metodologii. Obu stronom zależy, by unijne fundusze wydawane były zgodnie z przeznaczeniem, a administracja publiczna działała sprawnie i skutecznie.

więcej treści z artykułu: Europejscy audytorzy szkolą polskich urzędników

NOK o kosztach i korzyściach kontroli funduszy strukturalnych

Koszty kontroli funduszy strukturalnych rosły z roku na rok w każdym z dwunastu skontrolowanych państw członkowskich. Przeważająca większość wydatków generowana była przez instytucje zarządzające, a na różne koszty działań kontrolnych mogła mieć wpływ odmienna organizacja systemu wdrażania funduszy w poszczególnych państwach.

więcej treści z artykułu: NOK o kosztach i korzyściach kontroli funduszy strukturalnych

Kontrole międzynarodowe NIK w 2010 roku

Przygotowania do Euro 2012, programy wspierające wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ochrona przed chorobami zakaźnymi zwierząt – to problematyka wybranych kontroli międzynarodowych, jakie NIK przeprowadziła wspólnie z innymi, głównie europejskimi najwyższymi organami kontroli w ubiegłym roku.

więcej treści z artykułu: Kontrole międzynarodowe NIK w 2010 roku

Łącznicy europejskich NOK na zebraniu w Sofii

Przedstawiciele dwudziestu siedmiu najwyższych organów kontroli UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przyjechali do Sofii, by omówić stan przygotowań do najbliższego spotkania szefów NOK i ETO. Podczas zebrania, które odbyło się 12 i 13 maja, łącznicy wymienili także doświadczenia z zakresu kontroli wydatków na wspólną politykę rolną.

więcej treści z artykułu: Łącznicy europejskich NOK na zebraniu w Sofii

Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Jak Polska przygotowuje się do przewodnictwa w UE? Jak gminy gospodarują lokalami socjalnymi? Jak funkcjonują systemy informatyczne w Ministerstwie Skarbu Państwa? Podczas marcowych posiedzeń komisji sejmowych przedstawiciele NIK zaprezentowali parlamentarzystom wyniki raportów dotyczące tych zagadnień.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o inwestycjach samorządu współfinansowanych przez Unię Europejską

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację przez gminy zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2004-2007.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach samorządu współfinansowanych przez Unię Europejską

NIK o przygotowaniu Polski do Prezydencji w Unii Europejskiej

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli administracja rządowa dobrze i sprawnie przygotowuje się do polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Rząd prawidłowo zaplanował niezbędne do przejęcia Prezydencji zadania, konsekwentnie je realizuje i umiejętnie korzysta z doświadczeń państw, które już przewodniczyły Radzie UE.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniu Polski do Prezydencji w Unii Europejskiej

Zasady kontroli NIK

Od kilku lat każda kontrola NIK jest profilowana przez trzy zasady. Niezależnie od tematu audytu inspektorzy sprawdzają dodatkowo, czy w badanej instytucji istnieje ryzyko korupcji, jak funkcjonuje system kontroli wewnętrznej oraz w jakim stopniu wypełniane są prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w UE.

więcej treści z artykułu: Zasady kontroli NIK

NIK o inwestycjach przeciwpowodziowych

Przez opieszałość urzędników oraz cięcia budżetowe opóźnia się realizacja kluczowych inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce. Strategiczny zbiornik wodny Świnna Poręba nie powstanie w zaplanowanym terminie, a rozpoczęty w 2007 r. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry do zakończenia kontroli NIK nie wkroczył w fazę prac budowlanych.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach przeciwpowodziowych

Przeczytaj treść ponownie