Wyszukane artykuły - "Unia Europejska"


Artykuły (28):

Kontrole ETO w Polsce

Polska aktywnie korzysta z funduszy europejskich. Kontrolerzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) wielokrotnie pojawiają się w naszym kraju, aby zweryfikować, jak radzimy sobie z ich pozyskiwaniem i wykorzystywaniem. Inspektorzy NIK towarzyszą im podczas audytów przeprowadzanych na terenie RP.

więcej treści z artykułu: Kontrole ETO w Polsce

Unijne zobowiązania pod kontrolą NIK

Polska w Unii Europejskiej to jeden z trzech głównych kierunków kontroli NIK. Kontrolerzy weryfikują, jak nasz kraj wywiązuje się z przyjętych obowiązków wynikających z członkostwa we Wspólnocie.

więcej treści z artykułu: Unijne zobowiązania pod kontrolą NIK

Szefowie 28 europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego

Rola parlamentów krajowych po Traktacie Lizbońskim i projekt zmian unijnego Rozporządzenia Finansowego to główne tematy zakończonego w Luksemburgu spotkania szefów 28 najwyższych organów kontroli (NOK) państw UE. W październiku odbyło się coroczne zebranie Komitetu Kontaktowego.

więcej treści z artykułu: Szefowie 28 europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego

NIK i NOK Danii o unijnych projektach środowiskowych

Każdego roku unijnym państwom przyznawane są wielomilionowe dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki nim finansowane są m.in. projekty z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska. NIK wraz z najwyższym organem kontroli Danii sprawdziła, jak Dania i Polska - na terenie której skontrolowano w tym zakresie województwo pomorskie - radzą sobie z zarządzaniem projektami środowiskowymi współfinansowanymi z EFRR.

więcej treści z artykułu: NIK i NOK Danii o unijnych projektach środowiskowych

Polsko–duńska kontrola unijnych programów środowiskowych

NIK i najwyższy organ kontroli Danii (Rigsrevisionen) sprawdziły, jak polska i duńska administracja publiczna radzą sobie z wdrażaniem unijnych programów poprawy jakości środowiska naturalnego. W Gdańsku odbyło się czwarte spotkanie ekspertów Izby i Rigsrevisionen podsumowujące dotychczasowe działania kontrolne.

więcej treści z artykułu: Polsko–duńska kontrola unijnych programów środowiskowych

Kontrole środków unijnych

Każdego roku Unia Europejska przekazuje miliardy euro na sfinansowanie konkretnych działań i projektów w państwach członkowskich. Europejskie najwyższe organy kontroli (NOK) chcą pomóc w rozliczalności tych środków. 16 NOK opracowało dokument prezentujący wspólne podejście do kontroli unijnych pieniędzy.

więcej treści z artykułu: Kontrole środków unijnych

NIK o oczyszczaniu ścieków

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji opóźnia się. Istnieje ryzyko, że Polska nie wywiąże się w terminie (2015 rok) z przyjętych zobowiązań. Konieczność zapłaty kary i zwrócenia środków na nieukończone terminowo inwestycje może oznaczać podwyżkę opłat za odprowadzanie ścieków.

więcej treści z artykułu: NIK o oczyszczaniu ścieków

Przeczytaj treść ponownie