Wyszukane artykuły - "wojsko"


Artykuły (22):

NIK o zobowiązaniach offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

Zobowiązania offsetowe związane z dostawą Rosomaków zostaną prawdopodobnie wykonane, choć ich realizacja przebiega z trudnościami. To skutek błędów, jakie po stronie polskiej popełnili zarówno przedsiębiorcy, jak i administracja rządowa. Choć do czasu zakończenia umów pozostał niespełna rok, Patria nie spieszy się z realizacją zobowiązań o wartości blisko 170 mln euro. Szczególnie bolesny dla polskiej strony jest fakt, że Wojskowe Zakłady Mechaniczne nie zagwarantowały sobie licencji na dalszą produkcję Rosomaków.

więcej treści z artykułu: NIK o zobowiązaniach offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

NIK o żandarmerii

Profesjonalizacja polskiej armii wymaga od Żandarmerii Wojskowej dostosowania się do nowego rodzaju zagrożeń. Konieczne jest rozbudowanie i wzmocnienie pionu dochodzeniowo-śledczego oraz rozszerzenie współpracy z Policją, prokuraturą i innymi służbami. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed ŻW jest uzupełnienie braków w wyposażeniu i uzbrojeniu.

więcej treści z artykułu: NIK o żandarmerii

NIK o profesjonalizacji armii

NIK pozytywnie oceniła proces profesjonalizacji polskiej armii. Co prawda pod koniec 2010 roku występowały niedobory kadrowe, jednak już w 2011 r. uzupełniono braki i wypełniono normy etatowe. Podstawy do zbudowania nowoczesnej armii zostały stworzone. Teraz przed wojskiem kolejne wyzwania: szkolenie żołnierzy, wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt oraz poprawa funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

więcej treści z artykułu: NIK o profesjonalizacji armii

NIK o inwestycjach w MON

Wieloletnie opóźnienia, nieskuteczny nadzór nad wykonawcami, zaniedbania w procesie przygotowawczym – tak można podsumować realizację czterech spośród sześciu istotnych projektów „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”. NIK wykazała, że w każdym z nich poważnie przekroczono planowane koszty, w skrajnym przypadku nawet je podwajając.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach w MON

Hałas w Krzesinach nie zmaleje

- Chociaż wojsko próbuje minimalizować hałas wokół lotniska poprzez odpowiedni harmonogram lotów, to działania te mają ograniczoną skuteczność. W dodatku szkolenia pilotów będą się intensyfikować, więc lotów będzie więcej - o problemach wynikających z umieszczenia bazy dla samolotów wielozadaniowych F-16 w pobliżu Poznania opowiada koordynator kontroli NIK, Sławomir Marciniak.

więcej treści z artykułu: Hałas w Krzesinach nie zmaleje

NIK o lotnisku w Krzesinach

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia procedurę wyboru lokalizacji oraz samą lokalizację bazy samolotów F-16 na lotnisku Poznań-Krzesiny. W MON, jak i w Dowództwie Sił Powietrznych brakuje dokumentów, które mogłyby potwierdzić przygotowania do wydania decyzji w tej sprawie, w tym przeprowadzenie analizy jej skutków, uwzględniającej nie tylko potrzeby obronne, ale także uwarunkowania prawne, ekonomiczne, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwa ludności itd. NIK zwraca uwagę, na rosnącą liczbę roszczeń o wypłatę odszkodowań lub wykup nieruchomości. Obecnie sięgają one blisko 280 mln złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o lotnisku w Krzesinach

NIK o mieszkaniach dla wojska

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonywanie przez Wojskową Agencję Mieszkaniową jej głównego zadania. Zdaniem NIK, środki zgromadzone na funduszu rezerwowym, umożliwiały Agencji realizację inwestycji mieszkaniowych w większym stopniu, w szczególności w zakresie kontynuowania inwestycji rozpoczętych.

więcej treści z artykułu: NIK o mieszkaniach dla wojska

NIK o nieruchomościach wojskowych

Budynki którymi dysponuje wojsko są w złym stanie technicznym. Niektóre wręcz zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. NIK kontrolując wojskowe nieruchomości wysłała 8 zawiadomień do organów ścigania (w tym 3 do prokuratury) o niegospodarności, łamaniu prawa i niebezpieczeństwie korupcji.

więcej treści z artykułu: NIK o nieruchomościach wojskowych

NIK o Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

Wojskowe straże pożarne interweniowały w latach 2007-2008 w ponad 61 tysiącach przypadków. Jednak ich ochroną jest objęta tylko połowa jednostek resortu obrony narodowej, a pozostałym ochronę przeciwpożarową zapewnia Państwowa Straż Pożarna. Co więcej, MON planuje zmniejszyć liczbę wojskowych straży pożarnych. Wojskowi strażacy są także nieodpowiednio wyposażeni - niektórych samochodów ratowniczo - gaśniczych i sprzętu specjalistycznego mają za dużo, podczas gdy wielu rodzajów urządzeń i pojazdów brakuje. Strażaków jest też za mało.

więcej treści z artykułu: NIK o Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

NIK o realizacji zobowiązań offsetowych za zakup F-16

Jedynie co czwarty ze zrealizowanych projektów spełnia oczekiwania, tj przyczynia się do modernizacji polskiej gospodarki i restrukturyzacji konkretnych przedsiębiorstw. Pozostałe dają tylko bieżące korzyści pojedynczym zakładom. Części dotąd nie rozpoczęto. Przyczyną są błędy strony polskiej, zarówno administracji rządowej jak i przedsiębiorców popełnione w trakcie negocjacji.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zobowiązań offsetowych za zakup F-16

Przeczytaj treść ponownie