Wyszukane artykuły - "wojsko"


Artykuły (24):

NIK o Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

Wojskowe straże pożarne interweniowały w latach 2007-2008 w ponad 61 tysiącach przypadków. Jednak ich ochroną jest objęta tylko połowa jednostek resortu obrony narodowej, a pozostałym ochronę przeciwpożarową zapewnia Państwowa Straż Pożarna. Co więcej, MON planuje zmniejszyć liczbę wojskowych straży pożarnych. Wojskowi strażacy są także nieodpowiednio wyposażeni - niektórych samochodów ratowniczo - gaśniczych i sprzętu specjalistycznego mają za dużo, podczas gdy wielu rodzajów urządzeń i pojazdów brakuje. Strażaków jest też za mało.

więcej treści z artykułu: NIK o Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

NIK o realizacji zobowiązań offsetowych za zakup F-16

Jedynie co czwarty ze zrealizowanych projektów spełnia oczekiwania, tj przyczynia się do modernizacji polskiej gospodarki i restrukturyzacji konkretnych przedsiębiorstw. Pozostałe dają tylko bieżące korzyści pojedynczym zakładom. Części dotąd nie rozpoczęto. Przyczyną są błędy strony polskiej, zarówno administracji rządowej jak i przedsiębiorców popełnione w trakcie negocjacji.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zobowiązań offsetowych za zakup F-16

NIK o komputerach w wojsku

Żołnierze polskiej armii oraz urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej pracowali na starym sprzęcie komputerowym, podczas gdy nowszy zalegał w wojskowych magazynach. Niewykorzystywanie już zakupionego sprzętu to nie jedyna bolączka armii. Kontrolerzy NIK ujawnili, że wiele jednostek dostało komputery mimo, że ich nie zamawiały, a inne, które złożyły zamówienia oczekują na sprzęt do dzisiaj. Planowanie zakupów sprzętu komputerowego i jego dystrybucja w wojsku, zostały negatywnie ocenione przez NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o komputerach w wojsku

NIK o wojskowych szkołach podoficerskich

Wojskowe szkoły podoficerskie kształcą zbyt mało absolwentów. Poziom nauczania w większości szkół jest niewystarczający w stosunku do potrzeb nowoczesnej armii. Nakłady na wojskowe szkolnictwo są za niskie, a w wielu szkołach wykładowcy posługują się przestarzałym sprzętem dydaktycznym.

więcej treści z artykułu: NIK o wojskowych szkołach podoficerskich

Przeczytaj treść ponownie