Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (218):

Chodzi o khariskhi

„Khariskhi” to po gruzińsku jakość. I właśnie jakość procesu kontrolnego była głównym tematem szkoleń, jakie delegacja Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji odbyła w Najwyższej Izbie Kontroli. To kontynuacja współpracy bliźniaczej między najwyższymi organami kontroli, rozpoczętej w październiku 2014 r.

więcej treści z artykułu: Chodzi o khariskhi

Ile spójności dla Polski? ETO w NIK o podziale kwot w ramach polityki spójności UE po 2020 r.

Komisja Europejska zaproponowała, aby na wydatki w ramach polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 przeznaczyć o 10 proc. mniej niż w poprzednim okresie programowania. Najbliższe 12 miesięcy będzie kluczowe dla ostatecznego podziału kwot, jakie trafią do poszczególnych państw i regionów. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował właśnie specjalny przegląd punktowy w tej sprawie. Odpowiedzialna za dokument Iliana Ivanova, Dziekan Izby II Trybunału, była gościem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W obecnym okresie programowania Polska jest największym beneficjentem polityki spójności.

więcej treści z artykułu: Ile spójności dla Polski? ETO w NIK o podziale kwot w ramach polityki spójności UE po 2020 r.

Polacy liderami kontroli IT

Cyberbezpieczeństwo, nowe metody analizy danych, aktywny podręcznik do kontroli IT oraz międzynarodowy portal wymiany wiedzy o raportach – o tych zagadnieniach dyskutowała Grupa Robocza ds. Systemów Informatycznych, działająca w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Polacy są jej liderami.

więcej treści z artykułu: Polacy liderami kontroli IT

Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK Unii Europejskiej

Pod takim hasłem w czerwcu w Warszawie zbierze się Komitet Kontaktowy, gremium, które zrzesza 28 najwyższych organów kontroli państw UE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Przygotowania do tej jednej z najważniejszych konferencji unijnych NOK idą pełną parą. W Warszawie spotkała się Troika, czyli jeden z organów Komitetu Kontaktowego. W tym roku Troikę tworzą Najwyższa Izba Kontroli, która przewodniczy Komitetowi oraz ETO i NOK Chorwacji. W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel NOK Rumunii, który będzie przewodniczyć wiosennemu spotkaniu łączników Komitetu Kontaktowego.

więcej treści z artykułu: Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK Unii Europejskiej

NIK na czele międzynarodowej kontroli przewozu niebezpiecznych odpadów

Kontrolerzy z Polski, Ukrainy i Słowacji zbadają, czy transgraniczny transport odpadów niebezpiecznych jest w tych krajach zgodny z Konwencją bazylejską i nie zagraża środowisku naturalnemu oraz zdrowiu ludzi. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy Valerij Patskan oraz szef Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej Karol Mitrík podpisali wspólne stanowisko, w którym podkreślają wagę audytu oraz porządkują organizację przyszłych działań.

więcej treści z artykułu: NIK na czele międzynarodowej kontroli przewozu niebezpiecznych odpadów

Razem ws. funduszy Unii Europejskiej – porozumienie NIK i Najwyższego Organu Kontroli Czech

Najwyższa Izba Kontroli  i Urząd Kontroli Czech wspólnie przygotowują się do najbliższego spotkania Komitetu Kontaktowego, które odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Chodzi o zgromadzenie szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, którzy zbierają się raz do roku, aby wymienić wiedzę i doświadczenia z zakresu kontroli środków UE. Przewodniczącym Komitetu Kontaktowego jest obecnie Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Razem ws. funduszy Unii Europejskiej – porozumienie NIK i Najwyższego Organu Kontroli Czech

Przeczytaj treść ponownie