Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (220):

Z Czechami o przeciwdziałaniu korupcji

Wykrywanie zagrożenia korupcją oraz pozycja NIK wśród konstytucyjnych organów państwa szczególnie interesowały goszczących w Izbie senatorów z Republiki Czeskiej. Polski i czeski najwyższe organy kontroli od lat blisko ze sobą współpracują. Szefowie obu instytucji są wiceprzewodniczącymi Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Z Czechami o przeciwdziałaniu korupcji

Deklaracja prorodzinna Grupy Wyszehradzkiej

Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, dlatego we wspólnej deklaracji, przedstawiciele NOK-ów z krajów V4, wskazują na potrzebę wzmacniania polityki prorodzinnej. W tym celu z inicjatywy prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego kraje państw Wyszehradu podpisały deklarację o potrzebie równoległej kontroli w krajach państw Grupy Wyszehradzkiej.

więcej treści z artykułu: Deklaracja prorodzinna Grupy Wyszehradzkiej

Chodzi o khariskhi

„Khariskhi” to po gruzińsku jakość. I właśnie jakość procesu kontrolnego była głównym tematem szkoleń, jakie delegacja Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji odbyła w Najwyższej Izbie Kontroli. To kontynuacja współpracy bliźniaczej między najwyższymi organami kontroli, rozpoczętej w październiku 2014 r.

więcej treści z artykułu: Chodzi o khariskhi

Ile spójności dla Polski? ETO w NIK o podziale kwot w ramach polityki spójności UE po 2020 r.

Komisja Europejska zaproponowała, aby na wydatki w ramach polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 przeznaczyć o 10 proc. mniej niż w poprzednim okresie programowania. Najbliższe 12 miesięcy będzie kluczowe dla ostatecznego podziału kwot, jakie trafią do poszczególnych państw i regionów. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował właśnie specjalny przegląd punktowy w tej sprawie. Odpowiedzialna za dokument Iliana Ivanova, Dziekan Izby II Trybunału, była gościem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W obecnym okresie programowania Polska jest największym beneficjentem polityki spójności.

więcej treści z artykułu: Ile spójności dla Polski? ETO w NIK o podziale kwot w ramach polityki spójności UE po 2020 r.

Polacy liderami kontroli IT

Cyberbezpieczeństwo, nowe metody analizy danych, aktywny podręcznik do kontroli IT oraz międzynarodowy portal wymiany wiedzy o raportach – o tych zagadnieniach dyskutowała Grupa Robocza ds. Systemów Informatycznych, działająca w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Polacy są jej liderami.

więcej treści z artykułu: Polacy liderami kontroli IT

Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK Unii Europejskiej

Pod takim hasłem w czerwcu w Warszawie zbierze się Komitet Kontaktowy, gremium, które zrzesza 28 najwyższych organów kontroli państw UE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Przygotowania do tej jednej z najważniejszych konferencji unijnych NOK idą pełną parą. W Warszawie spotkała się Troika, czyli jeden z organów Komitetu Kontaktowego. W tym roku Troikę tworzą Najwyższa Izba Kontroli, która przewodniczy Komitetowi oraz ETO i NOK Chorwacji. W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel NOK Rumunii, który będzie przewodniczyć wiosennemu spotkaniu łączników Komitetu Kontaktowego.

więcej treści z artykułu: Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK Unii Europejskiej

Przeczytaj treść ponownie