Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (217):

Doświadczenie w służbie nowoczesności. Światowi liderzy kontroli na jubileuszu NIK

Po raz pierwszy w historii NIK szefowie INTOSAI, EUROSAI i ETO oraz prezesi NOK Czech i Ukrainy odwiedzili Polskę w tym samym czasie. Powodem wizyty tak znamienitych gości była międzynarodowa konferencja zorganizowana w związku z obchodami 100-lecia Najwyższej Izby Kontroli. Zaproszeni goście mówili m.in. o funkcjonowaniu kontroli państwowej w nowoczesnym świecie, a także złożyli gratulacje z okazji jubileuszu Prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu oraz pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, życząc NIK kolejnych 100 lat.

więcej treści z artykułu: Doświadczenie w służbie nowoczesności. Światowi liderzy kontroli na jubileuszu NIK

Jubileusz NIK – światowi liderzy kontroli państwowej uczczą stulecie Izby

Po raz pierwszy Polskę odwiedzą jednocześnie szefowie trzech najważniejszych organizacji kontrolnych na świecie. Do naszego kraju - w związku z obchodami 100-lecia NIK - przyjadą na zaproszenie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego szefowie INTOSAI, EUROSAI i ETO. Głos zabiorą również prezesi najwyższych organów kontroli USA, Czech i Ukrainy. Wszyscy wezmą udział w Konferencji Międzynarodowej dotyczącej funkcjonowania kontroli państwowej w nowoczesnym świecie.

więcej treści z artykułu: Jubileusz NIK – światowi liderzy kontroli państwowej uczczą stulecie Izby

Smog nad Europą

Z trującym smogiem walczy nie tylko Polska. Dane Europejskiej Agencji Środowiska nie pozostawiają wątpliwości: zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa na jakość i długość życia mieszkańców całej Europy. Nawet krótkotrwałe przebywanie w miejscach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone, może prowadzić do pogorszenia pracy płuc, wywoływać infekcje dróg oddechowych, a także nasilać objawy astmatyczne. W trosce o zdrowie obywateli Najwyższa Izba Kontroli wraz z Naczelnym Organem Kontroli Holandii (Algemene Rekenkamer), podjęły się koordynowania pierwszej międzynarodowej kontroli nt. skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w 14 krajach Europy oraz Izraelu, i prezentują właśnie dokument Joint report on air quality[1], podsumowujący wyniki tego projektu.

więcej treści z artykułu: Smog nad Europą

Szansa na poprawę komunikacji w EUROSAI?

Opracowanie propozycji unowocześnionej strony internetowej EUROSAI było jednym z tematów spotkania specjalistów ds. komunikacji i współpracy międzynarodowej najwyższych organów kontroli Austrii, Czech, Gruzji, Litwy, Łotwy, Finlandii, Hiszpanii i Polski. Z prośbą o pomoc w stworzeniu strategii komunikacyjnej EUROSAI zwrócił się NOK Łotwy będący członkiem Zarządu EUROSAI odpowiedzialnym za portfolio komunikacji. Specjaliści podkreślili konieczność bliższej współpracy oraz wzajemnego wsparcia i  wymiany doświadczeń w zakresie komunikacji między poszczególnymi krajowymi organami kontroli.

więcej treści z artykułu: Szansa na poprawę komunikacji w EUROSAI?

Szefowie INTOSAI, EUROSAI i ETO wezmą udział w obchodach 100-lecia NIK

Za dwa miesiące Najwyższa Izba Kontroli będzie obchodziła setną rocznicę powołania. W uroczystościach wezmą udział m.in. szefowie instytucji kontrolnych. Podczas spotkania Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, Przewodniczący INTOSAI Harib Saeed Al Amini przyjął zaproszenie na uroczystości z rąk prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego. Wcześniej zaproszenie na jubileusz przyjęli: przewodniczący EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) - Seyit Ahmet Baş oraz prezes ETO (Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) – Klaus-Heiner Lehne.

więcej treści z artykułu: Szefowie INTOSAI, EUROSAI i ETO wezmą udział w obchodach 100-lecia NIK

Zarząd EUROSAI: zmieniamy się na lepsze

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli szuka sposobów, by działać jeszcze sprawniej i efektywniej. W tym celu jej Zarząd odbył w Stambule roboczą naradę. Szefowie ośmiu europejskich instytucji kontrolnych dyskutowali m.in. o postępach w realizacji przyjętego przed rokiem Planu Strategicznego. W spotkaniu wziął udział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski – od 2017 roku wiceprzewodniczący EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Zarząd EUROSAI: zmieniamy się na lepsze

Zarząd INTOSAI: NIK promuje cele zrównoważonego rozwoju

Polska NIK zaangażowała się w debatę o dalszym wsparciu Najwyższych Organów Kontroli dla inicjatywy ONZ. Polscy kontrolerzy są zdania, że NOK-i powinny wspierać ONZ-owską Agendę 2030, koncepcję kluczową dla postępu ludzkości, ochrony środowiska i partnerstwa między państwami. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w spotkaniu Zarządu INTOSAI. Polska NIK reprezentuje Europę w Zarządzie INTOSAI.

więcej treści z artykułu: Zarząd INTOSAI: NIK promuje cele zrównoważonego rozwoju

Na ratunek czystemu powietrzu. NIK z Bankiem Światowym

Bank Światowy chce pomóc Polsce w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Carlos Pinerua – przedstawiciel Banku na Polskę i Kraje Bałtyckie spotkał się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofem Kwiatkowskim. Pan Pinerua chciał poznać wyniki tegorocznej kontroli systemu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz dowiedzieć się w jaki sposób Bank Światowy mógłby pomóc w walce ze smogiem. W ostatnim czasie NIK przeprowadziła dwie kontrole tego obszaru: krajową i międzynarodową - koordynowaną wspólnie z Najwyższym Organem Kontrolnym Holandii. Wyniki tej drugiej, dotyczącej zanieczyszczeń w krajach Europy zostaną opublikowane na przełomie stycznia i lutego.

więcej treści z artykułu: Na ratunek czystemu powietrzu. NIK z Bankiem Światowym

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji zacieśniają współpracę

Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie audytu publicznego, a także rozwój współpracy zawodowej – to najważniejsze postanowienia podpisanej właśnie umowy pomiędzy polską Najwyższą Izbą Kontroli, reprezentowaną przez Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego a Państwowym Urzędem Kontroli Chorwacji, reprezentowanym przez Audytora Generalnego Ivana Klešića.

więcej treści z artykułu: Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji zacieśniają współpracę

Przeczytaj treść ponownie