Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (220):

NIK na czele międzynarodowej kontroli przewozu niebezpiecznych odpadów

Kontrolerzy z Polski, Ukrainy i Słowacji zbadają, czy transgraniczny transport odpadów niebezpiecznych jest w tych krajach zgodny z Konwencją bazylejską i nie zagraża środowisku naturalnemu oraz zdrowiu ludzi. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy Valerij Patskan oraz szef Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej Karol Mitrík podpisali wspólne stanowisko, w którym podkreślają wagę audytu oraz porządkują organizację przyszłych działań.

więcej treści z artykułu: NIK na czele międzynarodowej kontroli przewozu niebezpiecznych odpadów

Razem ws. funduszy Unii Europejskiej – porozumienie NIK i Najwyższego Organu Kontroli Czech

Najwyższa Izba Kontroli  i Urząd Kontroli Czech wspólnie przygotowują się do najbliższego spotkania Komitetu Kontaktowego, które odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Chodzi o zgromadzenie szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, którzy zbierają się raz do roku, aby wymienić wiedzę i doświadczenia z zakresu kontroli środków UE. Przewodniczącym Komitetu Kontaktowego jest obecnie Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Razem ws. funduszy Unii Europejskiej – porozumienie NIK i Najwyższego Organu Kontroli Czech

Doświadczenie w służbie nowoczesności. Światowi liderzy kontroli na jubileuszu NIK

Po raz pierwszy w historii NIK szefowie INTOSAI, EUROSAI i ETO oraz prezesi NOK Czech i Ukrainy odwiedzili Polskę w tym samym czasie. Powodem wizyty tak znamienitych gości była międzynarodowa konferencja zorganizowana w związku z obchodami 100-lecia Najwyższej Izby Kontroli. Zaproszeni goście mówili m.in. o funkcjonowaniu kontroli państwowej w nowoczesnym świecie, a także złożyli gratulacje z okazji jubileuszu Prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu oraz pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, życząc NIK kolejnych 100 lat.

więcej treści z artykułu: Doświadczenie w służbie nowoczesności. Światowi liderzy kontroli na jubileuszu NIK

Jubileusz NIK – światowi liderzy kontroli państwowej uczczą stulecie Izby

Po raz pierwszy Polskę odwiedzą jednocześnie szefowie trzech najważniejszych organizacji kontrolnych na świecie. Do naszego kraju - w związku z obchodami 100-lecia NIK - przyjadą na zaproszenie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego szefowie INTOSAI, EUROSAI i ETO. Głos zabiorą również prezesi najwyższych organów kontroli USA, Czech i Ukrainy. Wszyscy wezmą udział w Konferencji Międzynarodowej dotyczącej funkcjonowania kontroli państwowej w nowoczesnym świecie.

więcej treści z artykułu: Jubileusz NIK – światowi liderzy kontroli państwowej uczczą stulecie Izby

Smog nad Europą

Z trującym smogiem walczy nie tylko Polska. Dane Europejskiej Agencji Środowiska nie pozostawiają wątpliwości: zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa na jakość i długość życia mieszkańców całej Europy. Nawet krótkotrwałe przebywanie w miejscach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone, może prowadzić do pogorszenia pracy płuc, wywoływać infekcje dróg oddechowych, a także nasilać objawy astmatyczne. W trosce o zdrowie obywateli Najwyższa Izba Kontroli wraz z Naczelnym Organem Kontroli Holandii (Algemene Rekenkamer), podjęły się koordynowania pierwszej międzynarodowej kontroli nt. skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w 14 krajach Europy oraz Izraelu, i prezentują właśnie dokument Joint report on air quality[1], podsumowujący wyniki tego projektu.

więcej treści z artykułu: Smog nad Europą

Szansa na poprawę komunikacji w EUROSAI?

Opracowanie propozycji unowocześnionej strony internetowej EUROSAI było jednym z tematów spotkania specjalistów ds. komunikacji i współpracy międzynarodowej najwyższych organów kontroli Austrii, Czech, Gruzji, Litwy, Łotwy, Finlandii, Hiszpanii i Polski. Z prośbą o pomoc w stworzeniu strategii komunikacyjnej EUROSAI zwrócił się NOK Łotwy będący członkiem Zarządu EUROSAI odpowiedzialnym za portfolio komunikacji. Specjaliści podkreślili konieczność bliższej współpracy oraz wzajemnego wsparcia i  wymiany doświadczeń w zakresie komunikacji między poszczególnymi krajowymi organami kontroli.

więcej treści z artykułu: Szansa na poprawę komunikacji w EUROSAI?

Szefowie INTOSAI, EUROSAI i ETO wezmą udział w obchodach 100-lecia NIK

Za dwa miesiące Najwyższa Izba Kontroli będzie obchodziła setną rocznicę powołania. W uroczystościach wezmą udział m.in. szefowie instytucji kontrolnych. Podczas spotkania Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, Przewodniczący INTOSAI Harib Saeed Al Amini przyjął zaproszenie na uroczystości z rąk prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego. Wcześniej zaproszenie na jubileusz przyjęli: przewodniczący EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) - Seyit Ahmet Baş oraz prezes ETO (Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) – Klaus-Heiner Lehne.

więcej treści z artykułu: Szefowie INTOSAI, EUROSAI i ETO wezmą udział w obchodach 100-lecia NIK

Zarząd EUROSAI: zmieniamy się na lepsze

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli szuka sposobów, by działać jeszcze sprawniej i efektywniej. W tym celu jej Zarząd odbył w Stambule roboczą naradę. Szefowie ośmiu europejskich instytucji kontrolnych dyskutowali m.in. o postępach w realizacji przyjętego przed rokiem Planu Strategicznego. W spotkaniu wziął udział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski – od 2017 roku wiceprzewodniczący EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Zarząd EUROSAI: zmieniamy się na lepsze

Przeczytaj treść ponownie