Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (220):

Zarząd INTOSAI: NIK promuje cele zrównoważonego rozwoju

Polska NIK zaangażowała się w debatę o dalszym wsparciu Najwyższych Organów Kontroli dla inicjatywy ONZ. Polscy kontrolerzy są zdania, że NOK-i powinny wspierać ONZ-owską Agendę 2030, koncepcję kluczową dla postępu ludzkości, ochrony środowiska i partnerstwa między państwami. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w spotkaniu Zarządu INTOSAI. Polska NIK reprezentuje Europę w Zarządzie INTOSAI.

więcej treści z artykułu: Zarząd INTOSAI: NIK promuje cele zrównoważonego rozwoju

Na ratunek czystemu powietrzu. NIK z Bankiem Światowym

Bank Światowy chce pomóc Polsce w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Carlos Pinerua – przedstawiciel Banku na Polskę i Kraje Bałtyckie spotkał się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofem Kwiatkowskim. Pan Pinerua chciał poznać wyniki tegorocznej kontroli systemu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz dowiedzieć się w jaki sposób Bank Światowy mógłby pomóc w walce ze smogiem. W ostatnim czasie NIK przeprowadziła dwie kontrole tego obszaru: krajową i międzynarodową - koordynowaną wspólnie z Najwyższym Organem Kontrolnym Holandii. Wyniki tej drugiej, dotyczącej zanieczyszczeń w krajach Europy zostaną opublikowane na przełomie stycznia i lutego.

więcej treści z artykułu: Na ratunek czystemu powietrzu. NIK z Bankiem Światowym

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji zacieśniają współpracę

Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie audytu publicznego, a także rozwój współpracy zawodowej – to najważniejsze postanowienia podpisanej właśnie umowy pomiędzy polską Najwyższą Izbą Kontroli, reprezentowaną przez Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego a Państwowym Urzędem Kontroli Chorwacji, reprezentowanym przez Audytora Generalnego Ivana Klešića.

więcej treści z artykułu: Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji zacieśniają współpracę

Europejscy metodycy pierwszy raz razem

W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie dyrektorów metodyki europejskich Najwyższych Organów Kontroli. Gospodarzem była Najwyższa Izba Kontroli, której prezes Krzysztof Kwiatkowski współprzewodniczy zarządowi Europejskiej Organizacji NOK – EUROSAI oraz razem z NOK Szwecji koordynuje drugi cel strategiczny EUROSAI na lata 2017 – 2023. Na zaproszenie NIK do Warszawy przybyły delegacje z prawie 30 instytucji kontrolnych. Spotkanie było pierwszym z cyklu planowanych spotkań poświęconych aktualnym potrzebom w zakresie rozwoju instytucjonalnego Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: Europejscy metodycy pierwszy raz razem

Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego organów kontroli UE

Rokroczne zebranie Komitetu Kontaktowego organów kontroli Unii Europejskiej to najważniejsze zgromadzenie szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej (28 państw) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Obecne spotkanie odbywa się w Chorwacji. Przez najbliższy rok, temu niezwykle prestiżowemu gremium będzie przewodniczył prezes polskiej Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Już w przyszłym roku gospodarzem tego spotkania będzie Warszawa, a obrady będą prowadzone w siedzibie Izby.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego organów kontroli UE

Polska i Indie - nie tylko o smogu

Najwyższe Organy Kontroli Polski i Indii blisko ze sobą współpracują, w oparciu o podpisaną umowę między dwoma urzędami. Polska NIK gościła delegację Urzędu Kontrolera i Audytora Generalnego Indii na czele z panem Mukesh Singh, Zastępcą Kontrolera i Audytora Generalnego i panią Mamta Kundra, Zastępcą Kontrolera i Audytora Generalnego. Spotkania te odbywają się cyklicznie. W tym roku uczestnicy skupili się głównie na dwóch tematach: kontroli smogowej i kontroli wykorzystania środków publicznych na innowacje.

więcej treści z artykułu: Polska i Indie - nie tylko o smogu

Jubileusz 25-lecia najwyższego organu kontroli Czech. NIK gościem honorowym

Wielu gości, w tym Prezydent Czech oraz Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przybyło do czeskiej Pragi, by wziąć udział w obchodach XXV rocznicy ustanowienia Najwyższego Urzędu Kontroli Czech. Uczestniczył w nich także Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Jubileusz 25-lecia najwyższego organu kontroli Czech. NIK gościem honorowym

Audytorzy o promowaniu standardów kontroli wewnętrznej

Jak nie zawężać drogi do upowszechniania wiedzy o właściwej kontroli zarządczej w administracji publicznej – m.in. o tym rozmawiali uczestnicy dwudniowego spotkania podkomisji INTOSAI (Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, zorganizowanego w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. NIK kieruje pracami Podkomisji od 2011 r.

więcej treści z artykułu: Audytorzy o promowaniu standardów kontroli wewnętrznej

NIK i Trybunał Obrachunkowy Mołdawii odnawiają umowę o współpracy

Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk, a także rozwój współpracy zawodowej – to najważniejsze postanowienia podpisanej dzisiaj umowy pomiędzy polską Najwyższą Izbą Kontroli, reprezentowaną przez Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego a Trybunałem Obrachunkowym Mołdawii, reprezentowanym przez Prezesa Veaceslava Untila.

więcej treści z artykułu: NIK i Trybunał Obrachunkowy Mołdawii odnawiają umowę o współpracy

Polska, Słowacja i Ukraina skontrolują transgraniczne przewożenie odpadów niebezpiecznych

Jeszcze w tym roku rozpocznie się międzynarodowa kontrola przestrzegania Konwencji Bazylejskiej dot. transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich utylizacji. Kontrolerzy z Polski, Słowacji i Ukrainy sprawdzą, jak wykonano zalecenia kontroli z 2007 r. w tej sprawie, dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami generowania i utylizacji odpadów. Polsko – ukraińską deklarację w tej sprawie podpisano właśnie we Lwowie

więcej treści z artykułu: Polska, Słowacja i Ukraina skontrolują transgraniczne przewożenie odpadów niebezpiecznych

Przeczytaj treść ponownie