Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (218):

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji zacieśniają współpracę

Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie audytu publicznego, a także rozwój współpracy zawodowej – to najważniejsze postanowienia podpisanej właśnie umowy pomiędzy polską Najwyższą Izbą Kontroli, reprezentowaną przez Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego a Państwowym Urzędem Kontroli Chorwacji, reprezentowanym przez Audytora Generalnego Ivana Klešića.

więcej treści z artykułu: Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji zacieśniają współpracę

Europejscy metodycy pierwszy raz razem

W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie dyrektorów metodyki europejskich Najwyższych Organów Kontroli. Gospodarzem była Najwyższa Izba Kontroli, której prezes Krzysztof Kwiatkowski współprzewodniczy zarządowi Europejskiej Organizacji NOK – EUROSAI oraz razem z NOK Szwecji koordynuje drugi cel strategiczny EUROSAI na lata 2017 – 2023. Na zaproszenie NIK do Warszawy przybyły delegacje z prawie 30 instytucji kontrolnych. Spotkanie było pierwszym z cyklu planowanych spotkań poświęconych aktualnym potrzebom w zakresie rozwoju instytucjonalnego Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: Europejscy metodycy pierwszy raz razem

Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego organów kontroli UE

Rokroczne zebranie Komitetu Kontaktowego organów kontroli Unii Europejskiej to najważniejsze zgromadzenie szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej (28 państw) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Obecne spotkanie odbywa się w Chorwacji. Przez najbliższy rok, temu niezwykle prestiżowemu gremium będzie przewodniczył prezes polskiej Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Już w przyszłym roku gospodarzem tego spotkania będzie Warszawa, a obrady będą prowadzone w siedzibie Izby.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego organów kontroli UE

Polska i Indie - nie tylko o smogu

Najwyższe Organy Kontroli Polski i Indii blisko ze sobą współpracują, w oparciu o podpisaną umowę między dwoma urzędami. Polska NIK gościła delegację Urzędu Kontrolera i Audytora Generalnego Indii na czele z panem Mukesh Singh, Zastępcą Kontrolera i Audytora Generalnego i panią Mamta Kundra, Zastępcą Kontrolera i Audytora Generalnego. Spotkania te odbywają się cyklicznie. W tym roku uczestnicy skupili się głównie na dwóch tematach: kontroli smogowej i kontroli wykorzystania środków publicznych na innowacje.

więcej treści z artykułu: Polska i Indie - nie tylko o smogu

Jubileusz 25-lecia najwyższego organu kontroli Czech. NIK gościem honorowym

Wielu gości, w tym Prezydent Czech oraz Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przybyło do czeskiej Pragi, by wziąć udział w obchodach XXV rocznicy ustanowienia Najwyższego Urzędu Kontroli Czech. Uczestniczył w nich także Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Jubileusz 25-lecia najwyższego organu kontroli Czech. NIK gościem honorowym

Audytorzy o promowaniu standardów kontroli wewnętrznej

Jak nie zawężać drogi do upowszechniania wiedzy o właściwej kontroli zarządczej w administracji publicznej – m.in. o tym rozmawiali uczestnicy dwudniowego spotkania podkomisji INTOSAI (Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, zorganizowanego w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. NIK kieruje pracami Podkomisji od 2011 r.

więcej treści z artykułu: Audytorzy o promowaniu standardów kontroli wewnętrznej

NIK i Trybunał Obrachunkowy Mołdawii odnawiają umowę o współpracy

Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk, a także rozwój współpracy zawodowej – to najważniejsze postanowienia podpisanej dzisiaj umowy pomiędzy polską Najwyższą Izbą Kontroli, reprezentowaną przez Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego a Trybunałem Obrachunkowym Mołdawii, reprezentowanym przez Prezesa Veaceslava Untila.

więcej treści z artykułu: NIK i Trybunał Obrachunkowy Mołdawii odnawiają umowę o współpracy

Polska, Słowacja i Ukraina skontrolują transgraniczne przewożenie odpadów niebezpiecznych

Jeszcze w tym roku rozpocznie się międzynarodowa kontrola przestrzegania Konwencji Bazylejskiej dot. transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich utylizacji. Kontrolerzy z Polski, Słowacji i Ukrainy sprawdzą, jak wykonano zalecenia kontroli z 2007 r. w tej sprawie, dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami generowania i utylizacji odpadów. Polsko – ukraińską deklarację w tej sprawie podpisano właśnie we Lwowie

więcej treści z artykułu: Polska, Słowacja i Ukraina skontrolują transgraniczne przewożenie odpadów niebezpiecznych

ETO chce, aby przegląd partnerski przeprowadziła NIK

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji przeprowadzą przegląd partnerski Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. O przegląd poprosił Trybunał, biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek NIK, która m. in. kontrolowała Radę Europy i Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN. Instytucje wystawiły polskim audytorom znakomite opinie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał właśnie decyzję o powołaniu specjalnego zespołu, który przeprowadzi ten partnerski przegląd. ETO jest instytucją Unii Europejskiej, powołaną do kontrolowania finansów UE.

więcej treści z artykułu: ETO chce, aby przegląd partnerski przeprowadziła NIK

Zaszczyt i odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD

To jedna z najbardziej prestiżowych kontroli w instytucjach gospodarczych na świecie. Przez 4 lata (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa) Najwyższa Izba Kontroli będzie badała finanse oraz wykonanie zadań przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu. W konkursie ogłoszonym przez OECD na audyt, polska NIK pokonała kandydatury z innych urzędów kontroli. Nie bez znaczenia były znakomite opinie, które wystawiły kontrolerom NIK, Rada Europy i Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN. Instytucje te były wcześniej kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wybierając NIK, OECD wskazała na wysoką jakość złożonej oferty, doświadczenie, wiarygodność i profesjonalizm. Organizacja skupia 36 wysoko rozwiniętych, demokratycznych państw z całego świata. Polska należy do OECD od 1996 roku.

więcej treści z artykułu: Zaszczyt i odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD

Przeczytaj treść ponownie