Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (220):

ETO chce, aby przegląd partnerski przeprowadziła NIK

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji przeprowadzą przegląd partnerski Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. O przegląd poprosił Trybunał, biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek NIK, która m. in. kontrolowała Radę Europy i Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN. Instytucje wystawiły polskim audytorom znakomite opinie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał właśnie decyzję o powołaniu specjalnego zespołu, który przeprowadzi ten partnerski przegląd. ETO jest instytucją Unii Europejskiej, powołaną do kontrolowania finansów UE.

więcej treści z artykułu: ETO chce, aby przegląd partnerski przeprowadziła NIK

Zaszczyt i odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD

To jedna z najbardziej prestiżowych kontroli w instytucjach gospodarczych na świecie. Przez 4 lata (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa) Najwyższa Izba Kontroli będzie badała finanse oraz wykonanie zadań przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu. W konkursie ogłoszonym przez OECD na audyt, polska NIK pokonała kandydatury z innych urzędów kontroli. Nie bez znaczenia były znakomite opinie, które wystawiły kontrolerom NIK, Rada Europy i Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN. Instytucje te były wcześniej kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wybierając NIK, OECD wskazała na wysoką jakość złożonej oferty, doświadczenie, wiarygodność i profesjonalizm. Organizacja skupia 36 wysoko rozwiniętych, demokratycznych państw z całego świata. Polska należy do OECD od 1996 roku.

więcej treści z artykułu: Zaszczyt i odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD

Jak Europa może walczyć z bezrobociem wśród młodzieży – pytanie trudne nie tylko dla kontrolerów

Bezrobocie młodzieży to jedno z priorytetowych wyzwań dla większości państw UE i unijnych instytucji. W 2016 r. zatrudnienia nie mogło znaleźć ponad 4 mln młodych Europejczyków. Wciąż wysoki pozostaje także odsetek młodych ludzi dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Europejskie najwyższe organy kontroli przedstawiają właśnie wspólny raport na ten temat. Większa adekwatność i aktualność są potrzebne jeśli rządowe i samorządowe programy mają rzeczywiście wspierać młodych ludzi we wkraczaniu na rynek pracy.

więcej treści z artykułu: Jak Europa może walczyć z bezrobociem wśród młodzieży – pytanie trudne nie tylko dla kontrolerów

Pomoc dla Albanii na zlecenie Komisji Europejskiej

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła w Tiranie przedsięwzięcie nazwane "bliźniacza współpraca". To dwuletni projekt, który miał na celu wzmocnienie systemu kontroli w Albanii. Do współpracy z Urzędem Kontroli Państwowej, Komisja Europejska w drodze konkursu, wybrała polską NIK. W uroczystym zakończeniu programu wziął udział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Pomoc dla Albanii na zlecenie Komisji Europejskiej

Polska NIK przeprowadzi przegląd partnerski na Litwie

Prezes Arunas Dulkys poprosił prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, aby polska NIK dokonała przeglądu partnerskiego Urzędu Kontroli Państwowej Litwy. Przegląd, który rozpocznie się jeszcze w grudniu tego roku, polscy audytorzy poprowadzą wraz z ekspertami z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i brytyjskiego Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonego Królestwa. Prośba ta to wyraz zaufania dla polskiego NIKu jako audytora wielu ważnych organizacji i instytucji międzynarodowych.

więcej treści z artykułu: Polska NIK przeprowadzi przegląd partnerski na Litwie

W Krakowie o rozliczeniach VAT-u - w Polsce i w Niemczech

Pierwszy raz w stolicy Małopolski odbyły się coroczne konsultacje polsko – niemieckie. Gościem prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego był prezes Federalnej Izby Obrachunkowej (Bundesrechnungshof) Kay Scheller. W Krakowie prezesi NIK i BRH podsumowali współpracę Izb oraz omówili i przedstawili wstępne wyniki kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT na rynku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w Polsce, Czechach i Niemczech.

więcej treści z artykułu: W Krakowie o rozliczeniach VAT-u - w Polsce i w Niemczech

25 lat Grupy Wyszehradzkiej - współpraca organów kontroli

W Budapeszcie prezesi najwyższych organów kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz Austrii i Słowenii podsumowali ćwierć wieku współpracy i zajęli się przyszłością. Jednym z głównych celów postawionych sobie przez NOK krajów członkowskich Grupy jest rola łącznika z krajami aspirującymi do Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w roku 25-lecia powstania Grupy. Polskę reprezentował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: 25 lat Grupy Wyszehradzkiej - współpraca organów kontroli

Współpraca sąsiedzka – wizyta szefa NOK Białorusi

Kontynuowanie i rozwijanie współpracy między najwyższymi organami kontroli Polski i Białorusi to jeden z głównych celów porozumienia podpisanego przez prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i przewodniczącego Najwyższego Organu Kontroli Białorusi Leonida Anfimowa.

więcej treści z artykułu: Współpraca sąsiedzka – wizyta szefa NOK Białorusi

Prezydencja Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja prezesów organów kontroli w Sofii

Bułgaria od 1 stycznia 2018 r. objęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i do końca czerwca br. kieruje jej pracami. Z tej okazji w Sofii odbyła się międzynarodowa konferencja prezesów organów kontroli UE i państw stowarzyszonych. Gościem specjalnym tego wydarzenia była polska NIK, a prezes Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował uczestnikom „Dobre praktyki i osiągnięcia w zarządzaniu Najwyższą Izbą Kontroli”.

więcej treści z artykułu: Prezydencja Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja prezesów organów kontroli w Sofii

NIK kieruje europejską grupą roboczą EUROSAI ds. IT

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w Tallinie w XII spotkaniu Grupy Roboczej EUROSAI do spraw Systemów Informatycznych. EUROSAI to europejska organizacja skupiająca Najwyższe Organy Kontroli. Podczas obrad Grupa zdecydowała m.in. o dalszym rozwoju bazy CUBE, służącej prezentacji wyników kontroli informatycznych.

więcej treści z artykułu: NIK kieruje europejską grupą roboczą EUROSAI ds. IT

Przeczytaj treść ponownie