Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (220):

NIK wraca do Kosowa

Jak lepiej komunikować się ze społeczeństwem i jak zwiększyć wpływ na funkcjonowanie kontrolowanych podmiotów – o tym w Prisztinie rozmawiała delegacja NIK pod przewodnictwem Prezesa Mariana Banasia z kosowskimi kontrolerami. Współpraca bliźniacza między NIK a Narodowym Urzędem Kontroli Republiki Kosowa wkracza w nowy etap.

więcej treści z artykułu: NIK wraca do Kosowa

Zaufanie i ścisła współpraca

Omówienie przeglądu partnerskiego było jednym z głównych tematów rozmów jakie odbyły się w Warszawie między prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim i wiceprezesem Rady Audytu Indonezji (BPK) Barullahem Akbarem. NIK przewodniczy zespołowi, który przeprowadził audyt BPK. Przedstawiciele Rady Audytu chcieli zapoznać się z wynikami kontroli, tak by wprowadzić sugerowane zmiany w metodach pracy jeszcze przed oficjalną publikacją raportu. BPK jest jednym z najważniejszych pozaeuropejskich partnerów NIK.

więcej treści z artykułu: Zaufanie i ścisła współpraca

Komitet Kontaktowy zakończony. Deklaracja przyjęta

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komitetu Kontaktowego Unii Europejskiej w Warszawie. Komitet, w skład którego wchodzi 28 szefów organów kontroli, a któremu przewodniczył prezes polskiej NIK, przyjął na posiedzeniu Deklarację nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w kontrolach. Deklaracja Warszawska to ważny element przygotowania się kontrolerów do wyzwań współczesnej cyberprzestrzeni.

więcej treści z artykułu: Komitet Kontaktowy zakończony. Deklaracja przyjęta

Prezydenckie uznanie dla NIK i najwyższych organów kontroli państw UE

Prezydent Andrzej Duda przyjął prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej. Tworzą oni Komitet Kontaktowy, który obraduje w Warszawie. Zwracając się do zebranych Prezydent powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli odegrała niezwykle doniosłą rolę w budowaniu Polski jako państwa, które oparte jest na tych samych standardach na jakich funkcjonują państwa demokratyczne, państwa zachodniej Europy. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dziękując prezydentowi za spotkanie stwierdził, że czasami dyskusje budzi już sama kwestia podjęcia konkretnej kontroli. - My jako prezesi NOK-ów się z tym nie zgadzamy. Już Platon mówił, ze życie niekontrolowane jest bezwartościowe i ta myśl utrzymuje się przez wieki – przytoczył Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Prezydenckie uznanie dla NIK i najwyższych organów kontroli państw UE

Najważniejsze spotkanie w roku

Warszawa gości 28 szefów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, którzy tworzą Komitet Kontaktowy. W obradach biorą udział też prezesi pięciu NOK-ów z krajów aspirujących do UE. Obecnie Komitetowi przewodniczy Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Motywem przewodnim spotkania są wyzwania i możliwości dla NOK-ów UE, które niesie za sobą cyfryzacja. Uczestników zebrania Komitetu Kontaktowego przyjął Prezydent RP Andrzej Duda.

więcej treści z artykułu: Najważniejsze spotkanie w roku

Wyszehradzki szczyt organów kontroli w Warszawie

Warszawa jest miejscem tegorocznego spotkania szefów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej (format V4+2). Biorą w nim udział: prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, prezes NOK Czech Miloslav Kala, prezes NOK Węgier Laszlo Domokos, prezes NOK Słowacji Karol Mitrik oraz prezes NOK Austrii Margit Kraker i prezes NOK Słowenii Tomaž Vesel.

więcej treści z artykułu: Wyszehradzki szczyt organów kontroli w Warszawie

Z Ukraińcami o jakości kontroli i nie tylko

Etyka kontrolerska, efektywność procesu kontrolnego i prawne wsparcie podczas kontroli to swoiste "być albo nie być" rzetelnej i profesjonalnej kontroli państwowej. Ta tematyka zdominowała 5. seminarium polsko-ukraińskie "Zapewnienie jakości w procesie kontrolnym", zorganizowane przez NIK.

więcej treści z artykułu: Z Ukraińcami o jakości kontroli i nie tylko

Z myślą o przyszłości i dobru obywateli - jubileuszowe posiedzenie zarządu EUROSAI

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI realizuje przyjęty na lata 2017–2023 Plan Strategiczny. 50. jubileuszowe spotkanie Zarządu tej organizacji odbyło się na Łotwie. Prezesi Najwyższych Organów Kontroli przedstawili stan wdrażania celów strategicznych. Prezes Krzysztof Kwiatkowski, który jest wiceprzewodniczącym EUROSAI przedstawił sposób realizacji celu drugiego „Rozwój potencjału instytucjonalnego”. Polska i Szwecja są odpowiedzialne za budowę tego potencjału w EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Z myślą o przyszłości i dobru obywateli - jubileuszowe posiedzenie zarządu EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie