Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (164):

Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS - wspólne sprawozdanie ETO, NIK i NOK Chorwacji

NIK wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Państwowym Urzędem Kontroli Republiki Chorwacji przedstawiły sprawozdanie z kontroli koordynowanej dotyczącej wspólnej inicjatywy wsparcia projektów w regionach europejskich, tzw. instrumentu JASPERS. Zdaniem kontrolerów pomoc zapewniana przez JASPERS miała pozytywny wpływ na jakość wniosków o unijne dofinansowanie. Przyczyniła się także do szybszego zatwierdzania przez Komisję Europejską projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków europejskich.

więcej treści z artykułu: Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS - wspólne sprawozdanie ETO, NIK i NOK Chorwacji

Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

Polscy i brytyjscy kontrolerzy wspierają wiedzą i doświadczeniem młodych stażem audytorów z Kosowa. Wszystko to w ramach projektu Komisji Europejskiej, która chce rozwinąć potencjał zawodowy Kosowian w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych. Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani zadeklarował podczas wizyty studyjnej w Warszawie, że chciałby przedłużyć i rozszerzyć współpracę z Polakami.

więcej treści z artykułu: Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

Ambasador Republiki Azerbejdżanu Hasan Hasanov Aziz oglu spotkał się z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim, by omówić szczegóły współpracy bliźniaczej między Najwyższą Izbą Kontroli a Izbą Obrachunkową Azerbejdżanu. Projekt ten ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego azerskiego najwyższego organu kontroli. NIK podjęła się tego zadania na zlecenie Komisji Europejskiej.

więcej treści z artykułu: NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

INTOSAI świętuje 40. rocznicę ustanowienia Deklaracji z Limy , dokumentu, który został określony w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako kluczowy w określeniu niezależności organów kontroli na świecie. W dn. 5-7 grudnia odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą uchwalenia Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli – fundamentalnego dokumentu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

więcej treści z artykułu: ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

Komisja Europejska wybrała NIK do szkolenia audytorów z Kosowa

Komisja Europejska w ogłoszonym przez siebie konkursie na urząd kontroli, który przeprowadzi projekt współpracy bliźniaczej dla Urzędu Kontroli w Kosowie wybrała polską Najwyższą Izbę Kontroli. Wezmą w nim również udział eksperci z Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonego Królestwa. Dzięki temu relatywnie młodzi stażem kosowscy kontrolerzy będą mogli wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem specjalistów z Polski i Wielkiej Brytanii.

więcej treści z artykułu: Komisja Europejska wybrała NIK do szkolenia audytorów z Kosowa

NIK pracuje nad światowymi standardami kontroli wewnętrznej

Prezes belgijskiego Trybunału Obrachunkowego kierująca pracami izby flamandzkiej Hilde François przyjechała do NIK z roboczą wizytą. Towarzyszyli jej przedstawiciele najwyższego organu kontroli Holandii. Goście wspólnie z polskimi specjalistami pracują nad uniwersalnymi standardami kontroli wewnętrznej.

więcej treści z artykułu: NIK pracuje nad światowymi standardami kontroli wewnętrznej

Wizyta Audytora Generalnego Litwy - deklaracja współpracy z NIK

Przebywający z wizytą w Polsce Audytor Generalny Litwy Arūnas Dulkys oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podpisali porozumienie o partnerstwie i współpracy. Obie instytucje mają sobie wiele do zaoferowania. Litwini wdrożyli niedawno system publicznego dostępu do danych o realizacji wniosków pokontrolnych. Z kolei Polacy cenieni są za konsekwentne podejmowanie w kontrolach tematów wrażliwych społecznie, komunikację z parlamentem i opinią publiczną, zaangażowanie we współpracę międzynarodową, a zwłaszcza za nowoczesny system zapewnienia jakości kontroli.

więcej treści z artykułu: Wizyta Audytora Generalnego Litwy - deklaracja współpracy z NIK

System zapewnienia jakości kontroli NIK przykładem dla Słowaków

Funkcjonujący od ponad dwóch lat w NIK nowoczesny system zapewnienia jakości kontroli zyskuje uznanie na forum międzynarodowym. O jego założenia, wykorzystywane narzędzia i strategię wdrażania pytali Prezesa i ekspertów NIK przedstawiciele Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej, którzy specjalnie w tym celu przyjechali z wizytą studyjną do Polski.

więcej treści z artykułu: System zapewnienia jakości kontroli NIK przykładem dla Słowaków

Organy kontroli Polski i Niemiec - doroczne konsultacje

Odbyły się doroczne konsultacje pomiędzy Prezesem Najwyższej Izby Kontroli i Prezesem Federalnej Izby Obrachunkowej (Bundesrechnungshof) Niemiec. Są one realizacją porozumienia zawartego przez Prezesów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Kaya Schellera w maju 2016 roku w Bonn. Podczas tegorocznych konsultacji dokonano corocznej oceny współpracy pomiędzy obiema instytucjami oraz przyjęto program wspólnych działań na kolejny rok. Rozmawiano także o kontroli handlu elektronicznego (e-commerce) prowadzonej wspólnie przez niemiecką Federalną Izbę Obrachunkową i czeski Najwyższy Urząd Kontrolny. Kontrolę tego obszaru będzie realizowała także polska NIK.

więcej treści z artykułu: Organy kontroli Polski i Niemiec - doroczne konsultacje

40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

ETO, z którym NIK łączą szczególnie bliskie relacje, obchodzi w tym miesiącu 40. rocznicę utworzenia. Fakt ten uczcili podczas zebrania Komitetu Kontaktowego w Luksemburgu prezesi najwyższych organów kontroli oraz szefowie głównych instytucji unijnych. Wcześniej prezes Krzysztof Kwiatkowski spotkał się osobiście ze stojącym na czele Trybunału Klausem-Heinerem Lehnem.

więcej treści z artykułu: 40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052