Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (155):

40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

ETO, z którym NIK łączą szczególnie bliskie relacje, obchodzi w tym miesiącu 40. rocznicę utworzenia. Fakt ten uczcili podczas zebrania Komitetu Kontaktowego w Luksemburgu prezesi najwyższych organów kontroli oraz szefowie głównych instytucji unijnych. Wcześniej prezes Krzysztof Kwiatkowski spotkał się osobiście ze stojącym na czele Trybunału Klausem-Heinerem Lehnem.

więcej treści z artykułu: 40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Szefowie najwyższych organów kontroli o wyzwaniach stojących przed instytucjami publicznymi w Europie

Kryzys zaufania obywateli do instytucji publicznych oraz rola najwyższych organów kontroli w jego odbudowaniu - to główny temat tegorocznego zebrania Komitetu Kontaktowego szefów NOK Unii Europejskiej. - Krajowe instytucje audytu powinny wybierać do kontroli tematy bliskie obywatelom, które wywierają wpływ na ich codzienne życie - powiedział podczas konferencji w Luksemburgu prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Szefowie najwyższych organów kontroli o wyzwaniach stojących przed instytucjami publicznymi w Europie

Delegacja Urzędu Kontroli Państwowej Szwecji z wizytą w NIK

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przyjął delegację najwyższego organu kontroli Szwecji – Riksrevisionen. Podczas spotkania uzgodniono zasady współpracy obu instytucji przy realizacji jednego z dwóch celów Planu Strategicznego EUROSAI na lata 2017–2023, którego liderem w realizacji - jako wiceprzewodniczący EUROSAI - jest polska NIK. Cel ten dotyczy wsparcia najwyższych organów kontroli w rozwoju ich potencjału instytucjonalnego. To pierwsza wizyta przedstawicieli szwedzkiego NOK w ramach rozpoczynającej się współpracy.

więcej treści z artykułu: Delegacja Urzędu Kontroli Państwowej Szwecji z wizytą w NIK

Grupa Wyszehradzka – wspólne działanie

Szefowie najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii (tzw. grupa V4+2), a także w roli obserwatorów NOK Białorusi i Mołdawii, spotkali się na Słowacji, aby wspólnie omówić tematy kluczowe dla sprawnego funkcjonowania swoich urzędów. Współdziałanie Grupy Wyszehradzkiej doprowadziło m.in. do jednomyślnego wyboru dwóch wiceprzewodniczących EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli): Krzysztofa Kwiatkowskiego z Polski oraz Miloslava Kala z Czech, podczas ostatniego Kongresu tej organizacji w maju br.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka – wspólne działanie

Delegacja parlamentu Ukrainy w NIK

Na zaproszenie prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego trzydniową wizytę w Najwyższej Izbie Kontroli składają deputowani Rady Najwyższej Ukrainy. Podczas warsztatów i seminariów parlamentarzyści zapoznają się z miejscem NIK w polskim systemie konstytucyjnym, organizacją i zasadami działania instytucji oraz metodologią kontroli. Deputowani złożą wizytę także w polskim parlamencie, gdzie spotkają się z wicemarszałkiem Senatu, Adamem Bielanem, przewodniczącym, Wojciechem Szaramą, i członkami sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. Delegacja odwiedzi również prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i spotka się z jego wiceszefem, ministrem Dariuszem Gwizdałą.

więcej treści z artykułu: Delegacja parlamentu Ukrainy w NIK

„Krakowska Deklaracja Partnerstwa” podpisana – EUROSAI razem

Najwyższa Izba Kontroli podpisała razem z Najwyższym Urzędem Kontroli Republiki Czeskiej oraz Tureckim Trybunałem Obrachunkowym deklarację o partnerstwie i bliskiej współpracy. Te trzy najwyższe organy kontroli stoją obecnie na czele EUROSAI – Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: „Krakowska Deklaracja Partnerstwa” podpisana – EUROSAI razem

Historyczne spotkanie prezydium Zarządu EUROSAI w Polsce

W Krakowie, z inicjatywy NIK, na trzydniowych obradach spotyka się prezydium Zarządu EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli), które tworzy: przewodniczący Seyit Ahmet BAŞ (prezes Trybunału Obrachunkowego Turcji), wiceprzewodniczący Krzysztof Kwiatkowski (prezes Najwyższej Izby Kontroli) oraz wiceprzewodniczący Miloslav Kala (prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech). Spotkanie jest pierwszym po majowym Kongresie EUROSAI, na którym 50 europejskich organów kontroli przejęło nowy Plan Strategiczny tej Organizacji na lata 2017–2023. Prezydium tworzy Zespół Koordynujący do realizacji Planu Strategicznego. Spotkanie w Krakowie służy przyjęciu szczegółów jego realizacji wraz z harmonogramem.

więcej treści z artykułu: Historyczne spotkanie prezydium Zarządu EUROSAI w Polsce

NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

NIK przejmuje rolę audytora Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Ten związek taktyczny NATO zrzesza obecnie 25 krajów (Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania). Ma on kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego państwa, a także całego regionu, umiejscawiając konkretne siły Sojuszu w tej części Europy.

więcej treści z artykułu: NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

Grupa Wyszehradzka razem

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Karolem Mitrikiem, szefem Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej, by omówić współpracę obu instytucji. Polacy i Słowacy regularnie prowadzą wspólne kontrole. Prezesi rozmawiali też o przygotowaniach do zbliżającej się konferencji szefów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej, tzw. Grupy V4 + 2, w ramach której na prośbę Słowacji (która obecnie przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej organów kontroli) polska NIK zaprezentuje na specjalnym posiedzeniu "System zarządzania jakością" wdrożony w Izbie.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka razem

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Kongres EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) to odbywające się raz na trzy lata zgromadzenie szefów 50 izb kontroli, urzędów oraz trybunałów obrachunkowych (odpowiedników polskiej NIK) z całej Europy oraz Izraela, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Turcji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052