Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (161):

ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

INTOSAI świętuje 40. rocznicę ustanowienia Deklaracji z Limy , dokumentu, który został określony w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako kluczowy w określeniu niezależności organów kontroli na świecie. W dn. 5-7 grudnia odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą uchwalenia Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli – fundamentalnego dokumentu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

więcej treści z artykułu: ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

Komisja Europejska wybrała NIK do szkolenia audytorów z Kosowa

Komisja Europejska w ogłoszonym przez siebie konkursie na urząd kontroli, który przeprowadzi projekt współpracy bliźniaczej dla Urzędu Kontroli w Kosowie wybrała polską Najwyższą Izbę Kontroli. Wezmą w nim również udział eksperci z Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonego Królestwa. Dzięki temu relatywnie młodzi stażem kosowscy kontrolerzy będą mogli wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem specjalistów z Polski i Wielkiej Brytanii.

więcej treści z artykułu: Komisja Europejska wybrała NIK do szkolenia audytorów z Kosowa

NIK pracuje nad światowymi standardami kontroli wewnętrznej

Prezes belgijskiego Trybunału Obrachunkowego kierująca pracami izby flamandzkiej Hilde François przyjechała do NIK z roboczą wizytą. Towarzyszyli jej przedstawiciele najwyższego organu kontroli Holandii. Goście wspólnie z polskimi specjalistami pracują nad uniwersalnymi standardami kontroli wewnętrznej.

więcej treści z artykułu: NIK pracuje nad światowymi standardami kontroli wewnętrznej

Wizyta Audytora Generalnego Litwy - deklaracja współpracy z NIK

Przebywający z wizytą w Polsce Audytor Generalny Litwy Arūnas Dulkys oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podpisali porozumienie o partnerstwie i współpracy. Obie instytucje mają sobie wiele do zaoferowania. Litwini wdrożyli niedawno system publicznego dostępu do danych o realizacji wniosków pokontrolnych. Z kolei Polacy cenieni są za konsekwentne podejmowanie w kontrolach tematów wrażliwych społecznie, komunikację z parlamentem i opinią publiczną, zaangażowanie we współpracę międzynarodową, a zwłaszcza za nowoczesny system zapewnienia jakości kontroli.

więcej treści z artykułu: Wizyta Audytora Generalnego Litwy - deklaracja współpracy z NIK

System zapewnienia jakości kontroli NIK przykładem dla Słowaków

Funkcjonujący od ponad dwóch lat w NIK nowoczesny system zapewnienia jakości kontroli zyskuje uznanie na forum międzynarodowym. O jego założenia, wykorzystywane narzędzia i strategię wdrażania pytali Prezesa i ekspertów NIK przedstawiciele Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej, którzy specjalnie w tym celu przyjechali z wizytą studyjną do Polski.

więcej treści z artykułu: System zapewnienia jakości kontroli NIK przykładem dla Słowaków

Organy kontroli Polski i Niemiec - doroczne konsultacje

Odbyły się doroczne konsultacje pomiędzy Prezesem Najwyższej Izby Kontroli i Prezesem Federalnej Izby Obrachunkowej (Bundesrechnungshof) Niemiec. Są one realizacją porozumienia zawartego przez Prezesów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Kaya Schellera w maju 2016 roku w Bonn. Podczas tegorocznych konsultacji dokonano corocznej oceny współpracy pomiędzy obiema instytucjami oraz przyjęto program wspólnych działań na kolejny rok. Rozmawiano także o kontroli handlu elektronicznego (e-commerce) prowadzonej wspólnie przez niemiecką Federalną Izbę Obrachunkową i czeski Najwyższy Urząd Kontrolny. Kontrolę tego obszaru będzie realizowała także polska NIK.

więcej treści z artykułu: Organy kontroli Polski i Niemiec - doroczne konsultacje

40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

ETO, z którym NIK łączą szczególnie bliskie relacje, obchodzi w tym miesiącu 40. rocznicę utworzenia. Fakt ten uczcili podczas zebrania Komitetu Kontaktowego w Luksemburgu prezesi najwyższych organów kontroli oraz szefowie głównych instytucji unijnych. Wcześniej prezes Krzysztof Kwiatkowski spotkał się osobiście ze stojącym na czele Trybunału Klausem-Heinerem Lehnem.

więcej treści z artykułu: 40 lat Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Szefowie najwyższych organów kontroli o wyzwaniach stojących przed instytucjami publicznymi w Europie

Kryzys zaufania obywateli do instytucji publicznych oraz rola najwyższych organów kontroli w jego odbudowaniu - to główny temat tegorocznego zebrania Komitetu Kontaktowego szefów NOK Unii Europejskiej. - Krajowe instytucje audytu powinny wybierać do kontroli tematy bliskie obywatelom, które wywierają wpływ na ich codzienne życie - powiedział podczas konferencji w Luksemburgu prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Szefowie najwyższych organów kontroli o wyzwaniach stojących przed instytucjami publicznymi w Europie

Delegacja Urzędu Kontroli Państwowej Szwecji z wizytą w NIK

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przyjął delegację najwyższego organu kontroli Szwecji – Riksrevisionen. Podczas spotkania uzgodniono zasady współpracy obu instytucji przy realizacji jednego z dwóch celów Planu Strategicznego EUROSAI na lata 2017–2023, którego liderem w realizacji - jako wiceprzewodniczący EUROSAI - jest polska NIK. Cel ten dotyczy wsparcia najwyższych organów kontroli w rozwoju ich potencjału instytucjonalnego. To pierwsza wizyta przedstawicieli szwedzkiego NOK w ramach rozpoczynającej się współpracy.

więcej treści z artykułu: Delegacja Urzędu Kontroli Państwowej Szwecji z wizytą w NIK

Grupa Wyszehradzka – wspólne działanie

Szefowie najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii (tzw. grupa V4+2), a także w roli obserwatorów NOK Białorusi i Mołdawii, spotkali się na Słowacji, aby wspólnie omówić tematy kluczowe dla sprawnego funkcjonowania swoich urzędów. Współdziałanie Grupy Wyszehradzkiej doprowadziło m.in. do jednomyślnego wyboru dwóch wiceprzewodniczących EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli): Krzysztofa Kwiatkowskiego z Polski oraz Miloslava Kala z Czech, podczas ostatniego Kongresu tej organizacji w maju br.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka – wspólne działanie

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052