Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (144):

Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

W Najwyższej Izbie Kontroli miało miejsce wręczenie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej panu Bujarowi Leskajowi, Przewodniczącemu Narodowego Urzędu Kontroli Republiki Albanii. W uroczystości udział wzięli Ambasador Albanii Shpresa Kureta, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pan Andrzej Dera, Wiceminister Spraw Zagranicznych pani Renata Szczęch, i Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

- Najwyższa Izba Kontroli jest znana i szanowana w Europie i poza nią ze względu na doskonałe raporty, doświadczenie, bagaż fachowej wiedzy, a wreszcie historię sięgającą niemal stu lat – powiedział podczas konferencji prasowej w NIK Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

więcej treści z artykułu: Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

Janusz Wojciechowski, polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, spotkał się z kierownictwem NIK, by zaprezentować najważniejsze tegoroczne ustalenia ETO. Trybunał, który pełni rolę strażnika finansów Unii Europejskiej, blisko współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli i wysoko ocenia kompetencje polskich kontrolerów. Janusz Wojciechowski (który sam stał na czele NIK w latach 1995-2001) podkreślił, że profesjonalizm działań NIK jest wysoko oceniany przez ETO.

więcej treści z artykułu: ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

Współpraca najwyższych organów kontroli Polski i Chin

Odbyły się konsultacje polsko – chińskie w ramach których prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał z Audytorem Generalnym Chin Liu Jiayi o dynamicznie rozwijającej się współpracy polsko-chińskiej. Dotyczy ona również obszaru kontroli państwowej. Specjaliści z obu krajów wspierają wspólnie szereg inicjatyw pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

więcej treści z artykułu: Współpraca najwyższych organów kontroli Polski i Chin

Współpraca NIK z zaprzyjaźnionym Urzędem Rozliczalności USA

Prezes Krzysztof Kwiatkowski dyskutował z szefem Urzędu Rozliczalności Rządu USA o pomocy instytucjonalnej, jakiej obie organizacje udzielają innym najwyższym organom kontroli. W latach 90. korzystała z niej sama NIK. Polskich inspektorów wspierali między innymi właśnie Amerykanie, organizując kilkumiesięczne staże w Stanach.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK z zaprzyjaźnionym Urzędem Rozliczalności USA

Delegacja NIK na Kongresie INTOSAI

Delegacja NIK wzięła udział w XXII Kongresie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli w Abu Zabi. Polacy na prośbę gospodarzy Kongresu zaprezentowali autorskie narzędzie do analizy wyników kontroli, tzw. CUBE.

więcej treści z artykułu: Delegacja NIK na Kongresie INTOSAI

NIK gospodarzem spotkania europejskiej grupy ds. IT

Budowa i rozwój efektywnego mechanizmu wyszukiwania raportów audytowych zostały uznane za najważniejsze ubiegłoroczne osiągnięcie prac w ramach projektu The CUBE. Pod koniec października we Wrocławiu kontrolerzy z Łotwy, Gruzji, Estonii i Polski - członkowie Grupy Roboczej ds. Technologii Informatycznych funkcjonującej w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli podsumowali wyniki ubiegłorocznych prac.

więcej treści z artykułu: NIK gospodarzem spotkania europejskiej grupy ds. IT

Prezesi o współpracy NIK i ETO

W Bratysławie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z nowo wybranym prezesem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klausem-Heinerem Lehnem. Obaj szefowie najwyższych organów kontroli byli zgodni, że nadal konieczne jest ścisłe współdziałanie NIK i ETO, zwłaszcza w kontekście prowadzenia wspólnych kontroli oraz dyskusji ws. możliwości wyrażenia poparcia dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Spotkanie nowo wybranego prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z prezesem Najwyższej Izby Kontroli było jednym z pierwszych spotkań z szefami europejskich organów kontroli.

więcej treści z artykułu: Prezesi o współpracy NIK i ETO

Prezes NIK na spotkaniu Komitetu Kontaktowego

Szefowie najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej (tzw. Komitetu Kontaktowego) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego spotkali się w Bratysławie, by rozmawiać o polityce energetycznej i klimatycznej UE oraz o współpracy z organami kontroli: Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował wnioski z kontroli wdrażania polityki energetycznej w Polsce oraz przedstawił informacje ze współpracy z urzędami kontroli państw stowarzyszonych z Unią Europejską.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK na spotkaniu Komitetu Kontaktowego

NIK pomaga gruzińskim kontrolerom

Projekt współpracy bliźniaczej między NIK a Państwowym Urzędem Kontroli Gruzji zakończyła wizyta studyjna prezesów oraz dyrektorów kluczowych departamentów Urzędu w Warszawie. Przez pięć kolejnych dni Gruzini przyglądali się polskim rozwiązaniom w zakresie kontroli finansowej, kontroli zgodności oraz procesu raportowania.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga gruzińskim kontrolerom

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052