Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (151):

Delegacja parlamentu Ukrainy w NIK

Na zaproszenie prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego trzydniową wizytę w Najwyższej Izbie Kontroli składają deputowani Rady Najwyższej Ukrainy. Podczas warsztatów i seminariów parlamentarzyści zapoznają się z miejscem NIK w polskim systemie konstytucyjnym, organizacją i zasadami działania instytucji oraz metodologią kontroli. Deputowani złożą wizytę także w polskim parlamencie, gdzie spotkają się z wicemarszałkiem Senatu, Adamem Bielanem, przewodniczącym, Wojciechem Szaramą, i członkami sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. Delegacja odwiedzi również prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i spotka się z jego wiceszefem, ministrem Dariuszem Gwizdałą.

więcej treści z artykułu: Delegacja parlamentu Ukrainy w NIK

„Krakowska Deklaracja Partnerstwa” podpisana – EUROSAI razem

Najwyższa Izba Kontroli podpisała razem z Najwyższym Urzędem Kontroli Republiki Czeskiej oraz Tureckim Trybunałem Obrachunkowym deklarację o partnerstwie i bliskiej współpracy. Te trzy najwyższe organy kontroli stoją obecnie na czele EUROSAI – Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: „Krakowska Deklaracja Partnerstwa” podpisana – EUROSAI razem

Historyczne spotkanie prezydium Zarządu EUROSAI w Polsce

W Krakowie, z inicjatywy NIK, na trzydniowych obradach spotyka się prezydium Zarządu EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli), które tworzy: przewodniczący Seyit Ahmet BAŞ (prezes Trybunału Obrachunkowego Turcji), wiceprzewodniczący Krzysztof Kwiatkowski (prezes Najwyższej Izby Kontroli) oraz wiceprzewodniczący Miloslav Kala (prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech). Spotkanie jest pierwszym po majowym Kongresie EUROSAI, na którym 50 europejskich organów kontroli przejęło nowy Plan Strategiczny tej Organizacji na lata 2017–2023. Prezydium tworzy Zespół Koordynujący do realizacji Planu Strategicznego. Spotkanie w Krakowie służy przyjęciu szczegółów jego realizacji wraz z harmonogramem.

więcej treści z artykułu: Historyczne spotkanie prezydium Zarządu EUROSAI w Polsce

NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

NIK przejmuje rolę audytora Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Ten związek taktyczny NATO zrzesza obecnie 25 krajów (Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania). Ma on kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego państwa, a także całego regionu, umiejscawiając konkretne siły Sojuszu w tej części Europy.

więcej treści z artykułu: NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

Grupa Wyszehradzka razem

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Karolem Mitrikiem, szefem Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej, by omówić współpracę obu instytucji. Polacy i Słowacy regularnie prowadzą wspólne kontrole. Prezesi rozmawiali też o przygotowaniach do zbliżającej się konferencji szefów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej, tzw. Grupy V4 + 2, w ramach której na prośbę Słowacji (która obecnie przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej organów kontroli) polska NIK zaprezentuje na specjalnym posiedzeniu "System zarządzania jakością" wdrożony w Izbie.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka razem

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Kongres EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) to odbywające się raz na trzy lata zgromadzenie szefów 50 izb kontroli, urzędów oraz trybunałów obrachunkowych (odpowiedników polskiej NIK) z całej Europy oraz Izraela, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Turcji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

NIK na Kongresie EUROSAI

Ponad 50 delegacji bierze udział w rozpoczętym właśnie, jubileuszowym X Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI. W trakcie obrad w Stambule delegaci omawiają i przygotowują się do zatwierdzenia m.in. nowego planu strategicznego Organizacji. Polska NIK jest europejskim liderem w przeprowadzaniu tzw. międzynarodowych kontroli równoległych, w których często uczestniczy kilkanaście organów kontroli, jak np. kontrola jakości powietrza, której NIK jest współkoordynatorem dla 15 najwyższych organów kontroli. Kongres wybierze także nowe władze EUROSAI i audytora wewnętrznego.

więcej treści z artykułu: NIK na Kongresie EUROSAI

Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

W Najwyższej Izbie Kontroli miało miejsce wręczenie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej panu Bujarowi Leskajowi, Przewodniczącemu Narodowego Urzędu Kontroli Republiki Albanii. W uroczystości udział wzięli Ambasador Albanii Shpresa Kureta, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pan Andrzej Dera, Wiceminister Spraw Zagranicznych pani Renata Szczęch, i Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

- Najwyższa Izba Kontroli jest znana i szanowana w Europie i poza nią ze względu na doskonałe raporty, doświadczenie, bagaż fachowej wiedzy, a wreszcie historię sięgającą niemal stu lat – powiedział podczas konferencji prasowej w NIK Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

więcej treści z artykułu: Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

Janusz Wojciechowski, polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, spotkał się z kierownictwem NIK, by zaprezentować najważniejsze tegoroczne ustalenia ETO. Trybunał, który pełni rolę strażnika finansów Unii Europejskiej, blisko współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli i wysoko ocenia kompetencje polskich kontrolerów. Janusz Wojciechowski (który sam stał na czele NIK w latach 1995-2001) podkreślił, że profesjonalizm działań NIK jest wysoko oceniany przez ETO.

więcej treści z artykułu: ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052