Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (147):

Grupa Wyszehradzka razem

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Karolem Mitrikiem, szefem Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej, by omówić współpracę obu instytucji. Polacy i Słowacy regularnie prowadzą wspólne kontrole. Prezesi rozmawiali też o przygotowaniach do zbliżającej się konferencji szefów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej, tzw. Grupy V4 + 2, w ramach której na prośbę Słowacji (która obecnie przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej organów kontroli) polska NIK zaprezentuje na specjalnym posiedzeniu "System zarządzania jakością" wdrożony w Izbie.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka razem

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Kongres EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) to odbywające się raz na trzy lata zgromadzenie szefów 50 izb kontroli, urzędów oraz trybunałów obrachunkowych (odpowiedników polskiej NIK) z całej Europy oraz Izraela, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Turcji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

NIK na Kongresie EUROSAI

Ponad 50 delegacji bierze udział w rozpoczętym właśnie, jubileuszowym X Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI. W trakcie obrad w Stambule delegaci omawiają i przygotowują się do zatwierdzenia m.in. nowego planu strategicznego Organizacji. Polska NIK jest europejskim liderem w przeprowadzaniu tzw. międzynarodowych kontroli równoległych, w których często uczestniczy kilkanaście organów kontroli, jak np. kontrola jakości powietrza, której NIK jest współkoordynatorem dla 15 najwyższych organów kontroli. Kongres wybierze także nowe władze EUROSAI i audytora wewnętrznego.

więcej treści z artykułu: NIK na Kongresie EUROSAI

Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

W Najwyższej Izbie Kontroli miało miejsce wręczenie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej panu Bujarowi Leskajowi, Przewodniczącemu Narodowego Urzędu Kontroli Republiki Albanii. W uroczystości udział wzięli Ambasador Albanii Shpresa Kureta, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pan Andrzej Dera, Wiceminister Spraw Zagranicznych pani Renata Szczęch, i Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

- Najwyższa Izba Kontroli jest znana i szanowana w Europie i poza nią ze względu na doskonałe raporty, doświadczenie, bagaż fachowej wiedzy, a wreszcie historię sięgającą niemal stu lat – powiedział podczas konferencji prasowej w NIK Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

więcej treści z artykułu: Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

Janusz Wojciechowski, polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, spotkał się z kierownictwem NIK, by zaprezentować najważniejsze tegoroczne ustalenia ETO. Trybunał, który pełni rolę strażnika finansów Unii Europejskiej, blisko współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli i wysoko ocenia kompetencje polskich kontrolerów. Janusz Wojciechowski (który sam stał na czele NIK w latach 1995-2001) podkreślił, że profesjonalizm działań NIK jest wysoko oceniany przez ETO.

więcej treści z artykułu: ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

Współpraca najwyższych organów kontroli Polski i Chin

Odbyły się konsultacje polsko – chińskie w ramach których prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał z Audytorem Generalnym Chin Liu Jiayi o dynamicznie rozwijającej się współpracy polsko-chińskiej. Dotyczy ona również obszaru kontroli państwowej. Specjaliści z obu krajów wspierają wspólnie szereg inicjatyw pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

więcej treści z artykułu: Współpraca najwyższych organów kontroli Polski i Chin

Współpraca NIK z zaprzyjaźnionym Urzędem Rozliczalności USA

Prezes Krzysztof Kwiatkowski dyskutował z szefem Urzędu Rozliczalności Rządu USA o pomocy instytucjonalnej, jakiej obie organizacje udzielają innym najwyższym organom kontroli. W latach 90. korzystała z niej sama NIK. Polskich inspektorów wspierali między innymi właśnie Amerykanie, organizując kilkumiesięczne staże w Stanach.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK z zaprzyjaźnionym Urzędem Rozliczalności USA

Delegacja NIK na Kongresie INTOSAI

Delegacja NIK wzięła udział w XXII Kongresie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli w Abu Zabi. Polacy na prośbę gospodarzy Kongresu zaprezentowali autorskie narzędzie do analizy wyników kontroli, tzw. CUBE.

więcej treści z artykułu: Delegacja NIK na Kongresie INTOSAI

NIK gospodarzem spotkania europejskiej grupy ds. IT

Budowa i rozwój efektywnego mechanizmu wyszukiwania raportów audytowych zostały uznane za najważniejsze ubiegłoroczne osiągnięcie prac w ramach projektu The CUBE. Pod koniec października we Wrocławiu kontrolerzy z Łotwy, Gruzji, Estonii i Polski - członkowie Grupy Roboczej ds. Technologii Informatycznych funkcjonującej w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli podsumowali wyniki ubiegłorocznych prac.

więcej treści z artykułu: NIK gospodarzem spotkania europejskiej grupy ds. IT

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052