Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (175):

W Krakowie o rozliczeniach VAT-u - w Polsce i w Niemczech

Pierwszy raz w stolicy Małopolski odbyły się coroczne konsultacje polsko – niemieckie. Gościem prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego był prezes Federalnej Izby Obrachunkowej (Bundesrechnungshof) Kay Scheller. W Krakowie prezesi NIK i BRH podsumowali współpracę Izb oraz omówili i przedstawili wstępne wyniki kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT na rynku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w Polsce, Czechach i Niemczech.

więcej treści z artykułu: W Krakowie o rozliczeniach VAT-u - w Polsce i w Niemczech

25 lat Grupy Wyszehradzkiej - współpraca organów kontroli

W Budapeszcie prezesi najwyższych organów kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz Austrii i Słowenii podsumowali ćwierć wieku współpracy i zajęli się przyszłością. Jednym z głównych celów postawionych sobie przez NOK krajów członkowskich Grupy jest rola łącznika z krajami aspirującymi do Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w roku 25-lecia powstania Grupy. Polskę reprezentował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: 25 lat Grupy Wyszehradzkiej - współpraca organów kontroli

Współpraca sąsiedzka – wizyta szefa NOK Białorusi

Kontynuowanie i rozwijanie współpracy między najwyższymi organami kontroli Polski i Białorusi to jeden z głównych celów porozumienia podpisanego przez prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i przewodniczącego Najwyższego Organu Kontroli Białorusi Leonida Anfimowa.

więcej treści z artykułu: Współpraca sąsiedzka – wizyta szefa NOK Białorusi

Prezydencja Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja prezesów organów kontroli w Sofii

Bułgaria od 1 stycznia 2018 r. objęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i do końca czerwca br. kieruje jej pracami. Z tej okazji w Sofii odbyła się międzynarodowa konferencja prezesów organów kontroli UE i państw stowarzyszonych. Gościem specjalnym tego wydarzenia była polska NIK, a prezes Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował uczestnikom „Dobre praktyki i osiągnięcia w zarządzaniu Najwyższą Izbą Kontroli”.

więcej treści z artykułu: Prezydencja Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja prezesów organów kontroli w Sofii

NIK kieruje europejską grupą roboczą EUROSAI ds. IT

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w Tallinie w XII spotkaniu Grupy Roboczej EUROSAI do spraw Systemów Informatycznych. EUROSAI to europejska organizacja skupiająca Najwyższe Organy Kontroli. Podczas obrad Grupa zdecydowała m.in. o dalszym rozwoju bazy CUBE, służącej prezentacji wyników kontroli informatycznych.

więcej treści z artykułu: NIK kieruje europejską grupą roboczą EUROSAI ds. IT

Polska - Indonezja: partnerstwo i współpraca

W Warszawie odbywa się polsko-indonezyjskie seminarium najwyższych organów kontroli: polskiej NIK i indonezyjskiej BPK (The Audit Board of The Republic of Indonesia). NIK i jej indonezyjski odpowiednik są ważnymi parterami m.in. w walce z korupcją i defraudowaniem publicznych pieniędzy. Obie instytucje chcą też ściśle współpracować przy monitorowaniu w swoich krajach Agendy 2030 – kluczowego planu ONZ dla zrównoważonego rozwoju świata i ludzkości. Indonezyjski BPK jest jednym z największych organów kontroli na świecie obok m.in chińskiego i indyjskiego swojego odpowiednika.

więcej treści z artykułu: Polska - Indonezja: partnerstwo i współpraca

Grupa Wyszehradzka - bliżej

Prezes NIK spotkał się z szefami najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej. Tzw. grupa V4 przygotowuje wspólne stanowisko przed zbliżającym się posiedzeniem Komitetu Kontaktowego, czyli zebraniem prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka - bliżej

NIK gościem specjalnym na 25-leciu najwyższego organu kontroli Słowacji

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w obchodach XXV rocznicy ustanowienia Republiki Słowacji oraz słowackiego najwyższego organu kontroli. W trakcie towarzyszącej uroczystościom konferencji szef Izby przedstawił swój punkt widzenia na temat największych wyzwań stojących przed krajowymi instytucjami kontroli. W spotkaniu udział wzięli m.in. Premier Słowacji, Prezes Trybunału Obrachunkowego Austrii pełniąca jednocześnie funkcję Sekretarza Generalnego INTOSAI – organizacji skupiającej najwyższe ograny kontroli z całego świata.

więcej treści z artykułu: NIK gościem specjalnym na 25-leciu najwyższego organu kontroli Słowacji

Prezesi najwyższych organów kontroli Polski i Indii o wsparciu dla ONZ

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał z Audytorem Generalnym Indii Rajivemem Mehrishim o kontroli wdrażania celów zrównoważonego rozwoju przez państwa członkowskie ONZ. To największa prowadzona obecnie kontrola międzynarodowa. W jej przygotowaniu znaczną rolę odegrali Hindusi, których z Polakami łączy blisko dwudziestoletnia współpraca szkoleniowa.

więcej treści z artykułu: Prezesi najwyższych organów kontroli Polski i Indii o wsparciu dla ONZ

Sukces na Zarządzie EUROSAI w Polsce - Plan Operacyjny przyjęty

Prezesi kilkunastu europejskich najwyższych organów kontroli będących członkami Zarządu EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) przyjęli ważny dokument - plan operacyjny działań, które unowocześnią najwyższe organy kontroli i pomogą im sprostać nowym wyzwaniom. Omówienie tak ważnych projektów odbyło się w mieście, które zajmuje szczególne miejsce w najnowszej historii Polski i Europy – w Gdańsku. W miejscu, w którym powstała „Solidarność” - symbol postkomunistycznej transformacji. Na zaproszenie Prezesa NIK, szefowie najwyższych organów kontroli odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności oraz Muzeum II Wojny Światowej.

więcej treści z artykułu: Sukces na Zarządzie EUROSAI w Polsce - Plan Operacyjny przyjęty

Przeczytaj treść ponownie