Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (213):

Wyszehradzki szczyt organów kontroli w Warszawie

Warszawa jest miejscem tegorocznego spotkania szefów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej (format V4+2). Biorą w nim udział: prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, prezes NOK Czech Miloslav Kala, prezes NOK Węgier Laszlo Domokos, prezes NOK Słowacji Karol Mitrik oraz prezes NOK Austrii Margit Kraker i prezes NOK Słowenii Tomaž Vesel.

więcej treści z artykułu: Wyszehradzki szczyt organów kontroli w Warszawie

Z Ukraińcami o jakości kontroli i nie tylko

Etyka kontrolerska, efektywność procesu kontrolnego i prawne wsparcie podczas kontroli to swoiste "być albo nie być" rzetelnej i profesjonalnej kontroli państwowej. Ta tematyka zdominowała 5. seminarium polsko-ukraińskie "Zapewnienie jakości w procesie kontrolnym", zorganizowane przez NIK.

więcej treści z artykułu: Z Ukraińcami o jakości kontroli i nie tylko

Z myślą o przyszłości i dobru obywateli - jubileuszowe posiedzenie zarządu EUROSAI

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI realizuje przyjęty na lata 2017–2023 Plan Strategiczny. 50. jubileuszowe spotkanie Zarządu tej organizacji odbyło się na Łotwie. Prezesi Najwyższych Organów Kontroli przedstawili stan wdrażania celów strategicznych. Prezes Krzysztof Kwiatkowski, który jest wiceprzewodniczącym EUROSAI przedstawił sposób realizacji celu drugiego „Rozwój potencjału instytucjonalnego”. Polska i Szwecja są odpowiedzialne za budowę tego potencjału w EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Z myślą o przyszłości i dobru obywateli - jubileuszowe posiedzenie zarządu EUROSAI

Z Czechami o przeciwdziałaniu korupcji

Wykrywanie zagrożenia korupcją oraz pozycja NIK wśród konstytucyjnych organów państwa szczególnie interesowały goszczących w Izbie senatorów z Republiki Czeskiej. Polski i czeski najwyższe organy kontroli od lat blisko ze sobą współpracują. Szefowie obu instytucji są wiceprzewodniczącymi Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Z Czechami o przeciwdziałaniu korupcji

Deklaracja prorodzinna Grupy Wyszehradzkiej

Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, dlatego we wspólnej deklaracji, przedstawiciele NOK-ów z krajów V4, wskazują na potrzebę wzmacniania polityki prorodzinnej. W tym celu z inicjatywy prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego kraje państw Wyszehradu podpisały deklarację o potrzebie równoległej kontroli w krajach państw Grupy Wyszehradzkiej.

więcej treści z artykułu: Deklaracja prorodzinna Grupy Wyszehradzkiej

Chodzi o khariskhi

„Khariskhi” to po gruzińsku jakość. I właśnie jakość procesu kontrolnego była głównym tematem szkoleń, jakie delegacja Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji odbyła w Najwyższej Izbie Kontroli. To kontynuacja współpracy bliźniaczej między najwyższymi organami kontroli, rozpoczętej w październiku 2014 r.

więcej treści z artykułu: Chodzi o khariskhi

Ile spójności dla Polski? ETO w NIK o podziale kwot w ramach polityki spójności UE po 2020 r.

Komisja Europejska zaproponowała, aby na wydatki w ramach polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 przeznaczyć o 10 proc. mniej niż w poprzednim okresie programowania. Najbliższe 12 miesięcy będzie kluczowe dla ostatecznego podziału kwot, jakie trafią do poszczególnych państw i regionów. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował właśnie specjalny przegląd punktowy w tej sprawie. Odpowiedzialna za dokument Iliana Ivanova, Dziekan Izby II Trybunału, była gościem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W obecnym okresie programowania Polska jest największym beneficjentem polityki spójności.

więcej treści z artykułu: Ile spójności dla Polski? ETO w NIK o podziale kwot w ramach polityki spójności UE po 2020 r.

Przeczytaj treść ponownie