Wyszukane artykuły - "współpraca z Sejmem"


Artykuły (29):

Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Cząstkowe wyniki kontroli wykonania budżetu państwa za 2010 rok prezentowali w lipcu przedstawiciele NIK na posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych. Parlamentarzyści poznali także szczegóły raportu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ocena budżetu państwa

Prezes NIK Jacek Jezierski przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Ogólna ocena wykonania budżetu jest pozytywna, NIK zwraca jednak uwagę na zaostrzanie się problemów związanych z narastaniem nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: Ocena budżetu państwa

Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2010 wraz z analizą NIK oraz sprawozdanie z działalności Izby za ubiegły rok to dokumenty, które rozpatrywały i opiniowały w czerwcu prawie wszystkie komisje sejmowe.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Wnioski Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przekazała Premierowi oraz Ministrom Środowiska i Gospodarki wnioski, w których wskazuje na potrzebę skuteczniejszej ochrony konsumentów oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny. Oba wnioski to efekt niepokojących wyników kontroli NIK.

więcej treści z artykułu: Wnioski Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Wyniki kontroli NIK na kwietniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Rola kontroli NIK w przeciwdziałaniu i wykrywaniu korupcji była jednym z wątków debaty na temat strategii antykorupcyjnej, która odbyła się na forum sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. W kwietniu, jak co miesiąc, inspektorzy przedstawili posłom także informacje o przeprowadzonych audytach.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na kwietniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Jak Polska przygotowuje się do przewodnictwa w UE? Jak gminy gospodarują lokalami socjalnymi? Jak funkcjonują systemy informatyczne w Ministerstwie Skarbu Państwa? Podczas marcowych posiedzeń komisji sejmowych przedstawiciele NIK zaprezentowali parlamentarzystom wyniki raportów dotyczące tych zagadnień.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Informacje o stanie państwa dostarczane Sejmowi przez NIK

Analiza wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej, Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wyniki kontroli zleconych przez parlament – to tylko niektóre z dokumentów przedkładanych Sejmowi przez NIK. Dostarczają one posłom informacji o stanie i kondycji państwa, zwłaszcza w sferze finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: Informacje o stanie państwa dostarczane Sejmowi przez NIK

Wyniki kontroli NIK na lutowych posiedzeniach komisji sejmowych

Sześć raportów NIK było przedmiotem lutowych posiedzeń komisji sejmowych. Przedstawiciele Izby zapoznali posłów z wynikami audytów m.in. szpitali klinicznych, parków narodowych oraz systemu ochrony polskich granic przed chorobami zakaźnymi zwierząt.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na lutowych posiedzeniach komisji sejmowych

Kontrole zlecane NIK przez najwyższe władze RP

Sejm, Prezydent RP oraz Prezes Rady Ministrów mają prawo zwrócić się do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie konkretnej kontroli. Każdego roku Izba otrzymuje od tych organów kilkadziesiąt sugestii odnośnie tematów audytów. Tak zwane kontrole na zlecenie uwzględniane są w rocznym Planie Pracy.

więcej treści z artykułu: Kontrole zlecane NIK przez najwyższe władze RP

Kontrole NIK na styczniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Niemal osiemdziesiąt posiedzeń komisji sejmowych odbyło się w styczniu z udziałem przedstawicieli NIK, którzy prezentowali ustalenia kontroli, wyjaśniali zakres i metodykę wybranych audytów oraz brali udział w pracach legislacyjnych.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na styczniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie