Wyszukane artykuły - "współpraca z Sejmem"


Artykuły (29):

Wyniki kontroli NIK na grudniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przedstawiciele NIK uczestniczyli w grudniu w niemal 70 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych, w tym Podkomisji ds. przygotowań Polski do organizacji EURO 2012. Szczególne zainteresowanie wzbudziły w Sejmie dwa raporty Izby – o drogach w miastach i ogródkach działkowych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na grudniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Kontrole NIK na listopadowych posiedzeniach komisji sejmowych

Raporty NIK o handlu internetowym, unijnych projektach środowiskowych, naborze na stanowiska urzędnicze oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w administracji publicznej były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach listopadowych komisji sejmowych.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na listopadowych posiedzeniach komisji sejmowych

Sejm wnioskuje o doprecyzowanie zasad finansowania badań klinicznych

Po kontroli NIK, dotyczącej zakupu sprzętu i finansowania badań klinicznych w szpitalach, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wnioskuje do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów o naprawę wadliwych procedur. Wniosek Komisji powtarza postulaty Izby, m.in. stworzenie spójnego systemu finansowania zakupów medycznych oraz uściślenie przepisów w zakresie badań klinicznych.

więcej treści z artykułu: Sejm wnioskuje o doprecyzowanie zasad finansowania badań klinicznych

Kontrole NIK na październikowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ponad sto październikowych posiedzeń komisji sejmowych odbyło się z udziałem pracowników NIK, którzy przedstawiali na nich wyniki kontroli oraz brali udział w pracach legislacyjnych.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na październikowych posiedzeniach komisji sejmowych

Kontrole NIK na wrześniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Funkcjonowanie numeru alarmowego 112, przygotowania do EURO 2012 oraz efektywność wychowania fizycznego w szkołach - informacje m.in. z tych kontroli prezentowali we wrześniu na forum komisji sejmowych przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na wrześniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ponad 100 czerwcowych posiedzeń komisji sejmowych odbyło się z udziałem przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Posłowie dowiedzieli się m.in., jak zrealizowano budżet państwa w 2009 roku. Poznali także szczegóły raportów o działalności Poczty Polskiej, poborze podatku dochodowego oraz zamknięciu pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Trzy raporty z kontroli NIK zostały przedstawione w maju na posiedzeniach komisji sejmowych. Posłowie dowiedzieli się, jak gminy radzą sobie z wypłatami dodatków mieszkaniowych, jak realizowane są zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych oraz jak funkcjonują zakłady opiekuńczo-lecznicze.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Wyniki kontroli NIK na kwietniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Wyniki kontroli NIK dotyczące szkolenia kierowców autobusów i ciężarówek były tematem 98 posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Posłowie dowiedzieli się jak Ministerstwo Infrastruktury oraz podległe urzędy wojewódzkie poradziły sobie z wdrożeniem przepisów unijnych w tym obszarze. Przedstawiciele NIK uczestniczyli w kwietniu w 33 posiedzeniach komisji sejmowych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na kwietniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Wyniki kontroli NIK na posiedzeniach komisji sejmowych

Trzy informacje o wynikach kontroli przedstawiła NIK w marcu br. na forum komisji sejmowych. Posłowie zasiadający w komisjach zapoznali się z rezultatami audytów dot. kształcenia dorosłych, zmian klimatu oraz funduszy ochrony środowiska.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie