Wyszukane artykuły - "zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa"


Artykuły (13):

NIK o Funduszu Wczasów Pracowniczych

Uchwalenie w dniu 11 września 2015 r. przez Sejm RP ustawy o uprawnieniach do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i tym samym realizacja najdłużej niewykonywanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest najważniejszym efektem kontroli dotyczącej uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego majątkiem. Była to kontrola doraźna, podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o Funduszu Wczasów Pracowniczych

NIK o działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Fundacja po preferencyjnych cenach sprzedawała grunty bez sprawdzenia wiarygodności finansowej inwestorów, którzy mieli uruchamiać na nich produkcję i tworzyć miejsca pracy. W żadnej z dziewięciu zbadanych przez NIK spraw przedsiębiorcy nie wywiązali się z zawartych umów, a mimo to Zarząd Fundacji nie skorzystał z możliwości odkupu ziemi. W efekcie Fundacja straciła ponad 9 mln zł, a przedsiębiorcy wykorzystali możliwość zakupu taniego gruntu do osiągnięcia ogromnych korzyści finansowych, m.in. dzięki sprzedaży lub wzrostowi cen tych nieruchomości.

więcej treści z artykułu: NIK o działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

NIK o przebudowie drogi krajowej nr 91 we Włocławku

Realizacja największej od wielu lat inwestycji drogowej we Włocławku – drogi krajowej nr 91 (o planowanej wartości 285 mln zł) jest niemal podręcznikowym przykładem nieprawidłowego zarządzania i nadzoru. Biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości Delegatura NIK w Bydgoszczy skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności skutkującej szkodą w wielkich rozmiarach.

więcej treści z artykułu: NIK o przebudowie drogi krajowej nr 91 we Włocławku

NIK o wrocławskim stadionie

Delegatura NIK we Wrocławiu skierowała do miejscowej Prokuratury Apelacyjnej dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z budową i użytkowaniem stadionu miejskiego we Wrocławiu. Dodatkowo w innych sprawach delegatura zawiadomiła Prokuraturę Rejonową, Urząd Skarbowy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

więcej treści z artykułu: NIK o wrocławskim stadionie

NIK o modernizacji Stadionu Śląskiego

Przebudowa Stadionu Śląskiego rozpoczęła się 20 lat temu, kosztowała już ponad 600 mln zł i nie została zakończona do dzisiaj. Do nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji przyczyniły się m.in. nieprawidłowe działania urzędników związane z wyborem droższego i dokładnie niesprawdzonego projektu zadaszenia trybun. Dlatego NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury dotyczące niegospodarności oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej związanej z awarią łączników lin zadaszenia.

więcej treści z artykułu: NIK o modernizacji Stadionu Śląskiego

NIK o dostępie do jezior

Bezprawne zagradzanie dostępu do brzegów jezior przez właścicieli prywatnych posesji jest coraz powszechniejsze. Zdarza się, że zajmują oni również atrakcyjne grunty Skarbu Państwa, które przylegają do akwenu. Choć powiększanie tym sposobem posiadłości i wydzielanie prywatnych plaż narusza prawa obywateli, pozostaje bezkarne - głównie z powodu słabości i opieszałości urzędników.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępie do jezior

NIK krytycznie o nadzorze starostów nad gospodarką leśną

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych. Nagminnie naruszano obowiązujące przepisy prawa, a urzędnicy samorządowi niedbale wykonywali swoje obowiązki. W trzech przypadkach NIK skierowała zawiadomienia do Prokuratury, gdyż mogło dojść do popełnienia przestępstwa.

więcej treści z artykułu: NIK krytycznie o nadzorze starostów nad gospodarką leśną

Rośnie liczba zawiadomień NIK do organów ścigania

O ponad jedną trzecią wzrosła w 2010 roku liczba zawiadomień skierowanych przez NIK do organów ścigania. Dwieście doniesień trafiło m.in. do prokuratury, policji, urzędów skarbowych i nadzoru budowlanego.

więcej treści z artykułu: Rośnie liczba zawiadomień NIK do organów ścigania

Przeczytaj treść ponownie