Transkrypcja wideo: Podstawowe informacje o Najwyższej Izbie Kontroli

Każdy nowoczesny kraj ma instytucję kontrolującą publiczne wydatki. Rząd, jego agendy, przedsiębiorstwa należące do państwa, samorządy wszystkie te instytucje dysponują dużymi sumami pochodzącymi z naszych podatków. Gdy pieniądze te są dobrze i właściwie wydawane, służą rozwojowi gospodarki i potrzebom obywateli. W Polsce kontrolę nad wydatkami państwa sprawuje Najwyższa Izba Kontroli NIK.

NIK powstał 7 lutego 1919 roku, na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W swej długiej historii NIK przechodził różne dzieje. Trzykrotnie próbowano uzależnić go od rządu, dlatego po ostatecznym odzyskaniu przez Polskę suwerenności w roku 1989 również NIK na dobre odzyskał niezależność i apolityczność.

Struktura NIK-u w pewien sposób odpowiada strukturze rządu, wszystkie ministerstwa mają swoje odpowiedniki w strukturze NIK. Aby lepiej pełnić swoje zadania na terenie całej Polski, w strukturach NIK-u jest 16 delegatur.

Kontrolerzy Izby mają więc prawo zajrzeć do każdej instytucji lub firmy w Polsce. Izba koncentruje się jednak przede wszystkim na mechanizmach wydawania publicznych pieniędzy w naszym kraju.

Wróć do do transkrybowanego materiału w artykule "O Najwyższej Izbie Kontroli"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2020 13:02
Data publikacji:
30 czerwca 2020 13:02
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
30 czerwca 2020 13:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie