12 grudnia 2012

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Projekt:
- spowoduje, że organ kontroli państwowej, który w toku kontroli ujawnił przestępstwo lub wystąpił o wszczęcie postępowania, mógłby wykonywać prawa pokrzywdzonego niezależnie od czynności podejmowanych przez pokrzywdzonego w toku prowadzonego postępowania. Zapewni to lepszą i skuteczniejszą ochronę interesów pokrzywdzonej instytucji, a tym samym interesu publicznego;
- przyznaje Najwyższej Izbie Kontroli uprawnienia do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz o umorzeniu dochodzenia.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono posła Jarosława Piętę (PO).
W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli - Marian Cichosz.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 stycznia 2013 11:14
Data publikacji:
17 stycznia 2013 11:14
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2013 11:14
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

Najwyższa Izba Kontroli składa się z 34 jednostek organizacyjnych - departamentów, biur i delegatur.