21 listopada 2012

Komisja Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o udzielaniu pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 roku.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działania dotyczące udzielania pomocy poszkodowanym przez powodzie w 2010 r., w tym: działania podjęte przez organy administracji publicznej, wielkość udzielonej pomocy, sprawowanie przez organy administracji publicznej nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc dla powodzian.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski, podsekretarze stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Stanisław Rakoczy i Roman Dmowski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej - Wiesław Leśniakiewicz, burmistrz Bierunia - Bernard Pustelnik oraz dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu - Piotr Miklis.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 stycznia 2013 11:06
Data publikacji:
17 stycznia 2013 11:06
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2013 11:06
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku NIK zorganizowała 13 paneli ekspertów z udziałem naukowców, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych.