22 maja 2012

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

Informację przedstawił p.o. dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli - Marek Bieńkowski.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoby te będą przebywać na terytorium Polski. Z kontroli NIK wynika, że w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji brakuje informacji o obcokrajowcach posiadających zakazy stadionowe lub stwarzających rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie EURO 2012. W ostatnim czasie Komendant Główny Policji podpisał jednak 8 porozumień z zagranicznymi partnerami, dzięki którym w KSIP pojawią się informacje o osobach, które przyjadą z zagranicy, a mogą stanowić zagrożenia dla EURO 2012.

W posiedzeniu uczestniczyli: komendant główny Żandarmerii Wojskowej - gen. dywizji Mirosław Rozmus oraz komendant stołeczny Policji - nadinsp. Mirosław Schossler.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 czerwca 2012 11:28
Data publikacji:
11 czerwca 2012 11:28
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 czerwca 2012 11:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

Najwyższa Izba Kontroli składa się z 34 jednostek organizacyjnych - departamentów, biur i delegatur.