23 maja 2012

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /INT/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

Informację przedstawił p.o. dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK - Marek Bieńkowski.

Uzasadniając powód podjęcia kontroli przedstawiciel NIK stwierdził, że przestępstwa i wykroczenia związane z imprezami masowymi, w szczególności z meczami piłkarskimi stanowią istotny problem dotyczący bezpieczeństwa publicznego w Polsce, szczególnie ważne jest to w kontekście zbliżającego się Turnieju EURO 2012.

NIK negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. Prowadzona przez Komendanta Głównego Policji baza danych nie była na bieżąco aktualizowana o dane osób, w stosunku do których orzeczono zakazy uczestnictwa w imprezach masowych. Ponadto, w bazie tej Komendant Główny Policji nie gromadził informacji na temat zakazów uczestnictwa w imprezach masowych wydanych przez instytucje zagraniczne. Prace nad bazą danych o osobach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku podczas EURO 2012 są dopiero na wstępnym etapie, co może stwarzać ryzyko nieukończenia jej przed rozpoczęciem ww. imprezy. Informacje o osobach, w stosunku do których Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia orzekł zakaz uczestnictwa w imprezach masowych, nie były przekazywane Policji, a jeśli już, to z dużym opóźnieniem.

Przedstawiciel NIK poinformował Komisję, że w związku z pojawiającymi się oficjalnymi wypowiedziami przedstawicieli Komendy Głównej Policji podważającymi wyniki kontroli pomimo wcześniejszej ich akceptacji, Izba podjęła decyzję o podjęciu kontroli sprawdzającej. W jej wyniku ustalono, że w bazie przeznaczonej do rejestracji osób z zagranicznymi zakazami stadionowymi nie wprowadzono jeszcze (dane na dzień 21 maja br.) żadnych danych, natomiast baza dotycząca osób potencjalnie niebezpiecznych zawiera dane jedynie obywateli Rosji i Białorusi. Postęp zaobserwowano w liczbie wynegocjowanych porozumień z krajami, których kibice będą uczestniczyć w EURO 2012, oraz krajami tranzytowymi dla tych kibiców - podpisano 8 porozumień.

Przedstawiciel Komendy Głównej Policji - dyrektor Głównego Sztabu Policji insp. Krzysztof Lis powiedział, że spodziewa się, wzorem lat poprzednich, iż oficerowie łącznikowi z innych krajów przywiozą bazy danych ze sobą i wówczas będzie można uaktualnić nasze rejestry.
W dyskusji posłowie zwrócili się z pytaniem, do obecnego na posiedzeniu generalnego inspektora ochrony danych osobowych - Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, dotyczącym uwarunkowań prawnych przekazywania danych osobowych obywateli obcych państw oraz międzynarodowych aktów prawnych regulujących te kwestie.

Komisja przyjęła informację.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 czerwca 2012 11:30
Data publikacji:
11 czerwca 2012 11:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 czerwca 2012 11:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 316 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.