27 czerwca 2012

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) wraz z Analizą NIK (druk nr 484) w zakresie:

1) części budżetowej 12 - Państwowa Inspekcja Pracy,
2) części budżetowej 07 - Najwyższa Izba Kontroli.

Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dysponentów ww. części budżetowych i opiniami ekspertów, wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Głównego Inspektora Pracy i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz po przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w rozpatrywanym zakresie.

Upoważniono posłów Jarosława Piętę (PO) (w zakresie części budżetowej 12) oraz Roberta Telusa (PiS) (w zakresie części budżetowej 07) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

W posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes NIK - Wojciech Kutyła oraz zastępca Głównego Inspektora Pracy - Iwona Hickiewicz.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 lipca 2012 09:36
Data publikacji:
09 lipca 2012 09:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 lipca 2012 09:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

Korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2018 roku wyniosły łącznie 43,9 mln zł.