7 listopada 2012

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o realizacji przez organy administracji publicznej województwa łódzkiego zadań w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.
Informację przedstawił dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi - Janusz Maj.
Kontrola objęła województwo, na terenie którego nie były rozgrywane mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, co pozwoliło na ocenę działań podejmowanych w związku ze zwykłymi imprezami masowymi, niezwiązanymi ze stanem szczególnej mobilizacji służb.
Ogólna ocena kontrolowanej działalności jest pozytywna, jednak NIK wskazuje na występowanie wielu istotnych nieprawidłowości i uchybień związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przez organy wydające zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Ponadto stwierdzone zostały nieprawidłowości w działaniach organów wydających opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu czy terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach. Do ich powstania, w ocenie NIK, przyczyniła się najczęściej nieznajomość przepisów lub nierzetelne wykonywanie obowiązków przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji i opinii dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 stycznia 2013 11:01
Data publikacji:
17 stycznia 2013 11:01
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2013 11:01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 316 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.