8 listopada 2012

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ uchwaliła wniosek do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości projektowania, budowy i funkcjonowania Stadionu Narodowego w Warszawie.
Przedmiotem kontroli powinno być w szczególności zbadanie:
- prawidłowości (legalności, gospodarności, rzetelności i celowości) wyboru wykonawcy projektu Stadionu Narodowego oraz rzetelności odbioru tych prac,
- prawidłowości (legalności, gospodarności, rzetelności i celowości) wyboru wykonawcy inwestycji,
- rzetelności nadzoru nad realizacją inwestycji,
- rzetelności odbioru inwestycji,
- rzetelności funkcjonowania Stadionu Narodowego w okresie po oddaniu go do użytku, w tym wyjaśnienie okoliczności i przyczyn, z powodu których na Stadionie Narodowym nie można było rozegrać meczu międzypaństwowego Polska-Anglia w dniu 16 października 2012 r.
Kontrola powinna objąć działalność Ministerstwa Sportu i Turystyki, spółki „Narodowe Centrum Sportu”, w miarę konieczności także działalność innych podmiotów publicznych, a ponadto działalność podmiotów gospodarczych, w zakresie w jakim wywiązywały się one ze swoich zadań związanych z wykonaniem zamówień publicznych dotyczących projektowania, budowy i funkcjonowania Stadionu Narodowego w Warszawie. Kontrola powinna być przeprowadzona w terminie 6 miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały.

Komisja przystąpiła do rozpatrywania projektu wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w przedmiocie uchwały Nr 492/XXVII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 października 2012 r., dotyczącej dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
Projekt wniosku przedstawiła poseł Beata Kempa (SP).
Przedmiotem kontroli powinno być w szczególności zbadanie legalności i rzetelności podjętej uchwały oraz gospodarności w zakresie proponowanych w uchwale Rady Miasta rozwiązań.
Zgodnie z założeniami programu, mieszkańcy Częstochowy będą mogli skorzystać z jednorazowego dofinansowania zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 3 tys. zł, pozostałe koszty ponosić będą pacjenci. Program, przewiduje dofinansowanie procedury, ze środków pochodzących z budżetu miasta.
Poseł Brygida Kolenda-Łabuś (PO) zgłosiła wniosek o zawieszenie rozpatrywania projektu ww. wniosku do czasu przedstawienia przez wojewodę śląskiego stanowiska co do legalności uchwały Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 października 2012 r.
Komisja przyjęła powyższy wniosek.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 stycznia 2013 11:02
Data publikacji:
17 stycznia 2013 11:02
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2013 11:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

Najwyższa Izba Kontroli składa się z 34 jednostek organizacyjnych - departamentów, biur i delegatur.