Transkrypcja wideo: Kontrole NIK

Lektor: Jak konkretnie wyglądają kontrole NIK-u?

Małgorzata Czuchryta, kontroler NIK: Kontroler NIK w swej pracy musi być obiektywny, sumienny, profesjonalny i świadomy swojej roli. Powiedziałabym wręcz, że twórczy, ponieważ każda kontrola jest nowym wyzwaniem.

Inspektorzy NIK-u kontrolują nie tylko dokumenty księgowe, rachunki i umowy, ale także sprawdzają sytuację faktyczną. Zbierają wyjaśnienia i opinie, wykonują dokumentację fotograficzną. Dzięki takiej kompleksowej kontroli dowiadujemy się czy ogromne środki publiczne są wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dużą pomocą w pracy inspektorów NIK-u są sygnały od obywateli. Pracownicy co prawda nie przeprowadzają kontroli po wpłynięciu każdej skargi. Jednak informacje te są odpowiednio wykorzystywane. Jeśli zgłoszeń dotyczących jakiegoś problemu jest wiele, stanowi to ważny sygnał żeby przyjrzeć się zagadnieniu.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 września 2020 14:55
Data publikacji:
25 września 2020 14:55
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
25 września 2020 14:55
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie